Med Mindit app inspirerar vi teamet att utveckla professionella beteenden.

 

Inspelade föreläsningar skapar kontinuitet och bidrar till önskad prestationsmiljö.

Tillgång till Sveriges främsta föreläsare som bidrar med en mångfald av perspektiv inom ämnen som:

 

Affärsmannaskap, Kommunikation, Mål, Självledarskap, Team Play, Vinnande attityder, Motivation, Ledarskap, Medarbetarskap, Förändring.

 

Språk: Svenska och engelska

Affärsmannaskap

Kommunikation

Mål

Självledarskap

Team Play

Vinnande Attityder

Motivation

Ledarskap

Medarbetarskap

Förändring

Engelska föreläsningar

Mindit AB

info@mindit.se

08 - 684 198 00

Org. nr. 556519-0310

Registrera nyhetsbrev