Karin Klerfelt - AFFÄRSMÄSSIGT SJÄLVFÖRTROENDE

Karin Klerfelt är föreläsare, författare och utbildare med en djup och passionerad relation till ämnet affärs-mannaskap. I föreläsningen lyfter Karin fram vikten av att ”stå stadigt på två ben”. Den ena benet är min expertis och kunskap om företagets produkter/tjänster och det andra benet är tryggheten att agera affärsmässigt och att t ex kunna ta betalat. Oavsett om du är säljare eller inte har du sannolikt stor nytta av att inta ett affärsmässigt självförtroende, då alla i organisationen på olika sätt bidrar till nytta för kunden.

Provlyssna

Audio format: App, länk till nedladdning, länk till streaming, cd.

Mindit AB

info@mindit.se

08 - 684 198 00

Org. nr. 556519-0310

Registrera nyhetsbrev