Affärsmässigt självförtroende | Mindit - The House of Sales
utbildare featured karin klerfelt 1

Affärsmässigt självförtroende

Föreläsare: Karin Klerfelt

utbildare featured karin klerfelt 1

Karin Klerfelt är föreläsare, författare och utbildare med en djup och passionerad relation till ämnet affärsmannaskap. I föreläsningen lyfter Karin fram vikten av att ”stå stadigt på två ben”. Det ena benet är min expertis och kunskap om företagets produkter/tjänster och det andra benet är tryggheten att agera affärsmässigt och att t ex kunna ta betalt. Oavsett om du är säljare eller inte, har du sannolikt stor nytta av att inta ett affärsmässigt självförtroende, då alla i organisationen på olika sätt bidrar till nytta för kunden.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top