Besvärliga personer – finns dom? | Mindit - The House of Sales
Henrik mattsson featured

Besvärliga personer – finns dom?

Föreläsare: Henrik Mattsson

Henrik mattsson featured

Henrik Mattsson är en uppskattad föreläsare och utbildare. Vad är en besvärlig person? Hur hanterar man en kund eller kollega som man har svårt för? Är jag själv ibland lite osmidig? I föreläsningen tar Henrik med oss på en resa bland olika kommunikationsstilar och erbjuder verktyg och nycklar till att bygga lyckade relationer även med de vi uppfattar som besvärliga på olika sätt. En ökad förståelse för hur vi kan agera i relation till olika personlighetstyper öppnar upp för en professionell kommunikation med alla människor, även de som vi annars inte riktigt förstår. Utmaningen ligger bl.a. i att förstå vilken vår egen kommunikationsstil är. Efter att du
lyssnat på föreläsningen kommer du bli tryggare i situationer som tidigare upplevts som svåra och även uppfattas av omgivningen på ett sätt som du i högre grad kan styra över själv. Tips: Lyssna många gånger på inspelningen då ämnet kräver lite mer än endast en enstaka genomlyssning.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top