Bli behovsexpert | Mindit - The House of Sales
Elizabeth Del 1 5923 16 9B 1

Bli behovsexpert

Föreläsare: Elizabeth Kuylenstierna

Elizabeth Del 1 5923 16 9B 1

Elizabeth Kuylenstierna har en passion för att göra skillnad. Få gör det med sådan bredd och djup som Elizabeth. Hon är författare, föreläsare, terapeut, coach och utbildare. Den röda tråden är att förstå sig själv och sina egna behov och att även förstå andra och deras behov. I föreläsningen BLI BEHOVSEXPERT får du en överkurs i att just förstå andras behov med syfte att skapa goda, dynamiska och intressanta relationer. Steg ett är att förstå sig själv, men vill du bli riktigt professionell i dina relationer behöver du ta ett steg till och verkligen börja intressera dig för din motpart, som kan vara en kund, en kollega eller vem som helst av de du möter. Elizabeth beskriver sin egen resa som att gå från svart-vit till färg-TV. Vill du möta världen i färg, ska du ta chansen att lyssna på en av Sveriges auktoriteter inom dessa områden och förstås som alltid – praktisera, praktisera och praktisera. Dina relationer får då en helt ny potential.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top