Den digitala vågen? | Mindit - The House of Sales
Anna featured

Den digitala vågen?

Föreläsare: Anna Gullstrand

Anna featured

Anna Gullstrand är digital expert, vd och delägare på en av Sveriges mest framgångsrika digitalbyråer. Hon har varit på listan över framtidens kvinnliga ledare fyra år i rad och hennes byrå kvalificerar sig årligen på topplistor för både kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. I föreläsningen  D E N   D I G I T A L A   V Å G E N ?  inspirerar och utmanar Anna oavsett om du ligger i framkant eller behöver en kick-start inom det som hamnar under rubriken Digitalisering. Du får en tydlig uppfattning om varför kundens perspektiv är den bästa utgångspunkten för digitalisering, liksom för all annan affärsutveckling. Anna rekommenderar t.ex. att genomföra produktutveckling tillsammans med kunderna. Hur kan vi övergripande öka vår lyhördhet till marknaden med olika digitala verktyg? Ett effektivt sätt att närma sig det digitala är att identifiera vilka friktioner som kan elimineras och ett ökat fokus på HUR snarare än VAD. Sammantaget förmedlar Anna ett förhållningssätt där nyfikenhet på framtiden inte bara blir något intressant, utan det som avgör vår framgång, redan i en nära framtid.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top