Det är inte tanken som räknas | Mindit - The House of Sales
Ami featured 2

Det är inte tanken som räknas

Föreläsare: Ami Hemviken

Ami featured 2

Ami Hemviken har över tio års erfarenhet som föreläsare, coach och ledartränare. Som beteendevetare är Ami skicklig på att förstå och analysera mekanismerna kopplade till beteendeförändring genom kommunikation. I föreläsningen DET ÄR INTE TANKEN SOM RÄKNAS inspireras du att gå från nöjd till engagerad. Du och ditt team har mycket att vinna på att du bjuder ännu mer på dig själv. Ami lyfter fram vikten av att vara seriös och levnadsglad på samma gång och vilka fördelar det innebär att vara mer av sig själv. Om du vill vara en energi-givare kommer du att ha stor glädje av föreläsningen och om du vill utveckla din kommunikation får du många praktiska uppslag och idéer som du enkelt kan omsätta i din vardag.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top