Feedback | Mindit - The House of Sales
Camilla featured

Feedback

Föreläsare: Camilla Mattsson

Camilla featured

I föreläsningen FEEDBACK både inspirerar och utmanar Camilla Mattsson oss att ta ett steg utanför vår komfortabla zon. Hur reagerar du på feedback? Tycker du att det är svårt att ge ditt team återkoppling? Tänker du att det är viktigt att ha en öppen feedbackkultur? De flesta upplever ett visst obehag när man ska lyssna på synpunkter på vad jag gör eller kanske inte gör. Samtidigt är det vederlagt att det är få metoder som utvecklar individer och organisationer så mycket som ett bra feedbackklimat. Förutsättningen är förstås att alla både vill ge och ta emot återkoppling. Det är även en stor fördel när man förstår varför och hur man reagerar i dessa situationer med t.ex. förklaringar eller rent av att man förkastar. Om du verkligen vill utvecklas och om du verkligen vill utveckla ditt team, ta då den kvart det tar att lyssna igenom föreläsningen. Om du redan är bekant med feedbacktrappan, lyssna ändå. Du kommer sannolikt bli inspirerad att utveckla er feedbackkultur ännu mer.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top