Framåt | Mindit - The House of Sales
2 0567

Framåt

Föreläsare: Henrik Bunge

2 0567 scaled

Henrik utmanade tillsammans med två vänner äventyrarna Ola Skinnarmo och Göran Kropp att skida till Nordpolen utan yttre hjälp. Det resulterade i en resa under extrema förhållanden där teamet och attityden blev helt avgörande. Berättelsen om de över 1000 kilometrarna i ned till minus 50 grader är inte bara en spännande äventyrsberättelse utan minst lika mycket en källa till kunskap om vad som krävs för att lyckas med att nå sina mål. Den här föreläsningen syftar till att uppmuntra och utmana oss att våga sätta höga mål, hålla fokus och inte ge upp trots motgångar.

Vad är ditt Nordpolen?

Henrik är en mycket engagerande person som med sina unika erfarenheter påvisar vikten av rätt mental inställning för att lyckas.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top