Från vilja till vana | Mindit - The House of Sales
Emma pihl featured

Från vilja till vana

Föreläsare: Emma Pihl

Emma pihl featured

Emma Pihl har en bakgrund som leg. sjuksköterska och har en examen i social antropologi. Beteendeförändringar har varit en röd tråd i hennes utbildningar och yrkesroller. Emma har engagerat sig mycket i förändringsprocesser och har praktiska och konkreta verktyg för hur man kan ta sig från att vilja till en vana. Hennes bok ”Vinn din egen tävling” har fått stort gensvar. Emma är en uppmuntrande och energigivande person som inte nöjer sig vid att stanna vid teoretiska resonemang utan utmanar till konkret utveckling och genomförande. Hennes personliga bakgrund i en utsatt situation som tonåring, ger tyngd till orden, hennes unga ålder till trots.

Föreläsningen FRÅN VILJA TILL VANA har ett fokuserat ämne och budskap – hur man
framgångsrikt tar sig igenom en personlig förändringsprocess. Verktygen fungerar lika väl för en organisatorisk förändring och oavsett om det är inre eller yttre omständigheter som är orsaken.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top