Kraften i fokus | Mindit - The House of Sales
utbildare featured ola 1

Kraften i fokus

Föreläsare: Ola Wallström

utbildare featured ola 1

Hur stor är tankens kraft? Enorm, är svaret många spontant skulle ge. Ola Wallström svarar mer utmanande: ingen alls. Ola menar att det är först när vi väljer att fokusera på en tanke, som den får kraft. Detta är tesen i hans föreläsning KRAFTEN I FOKUS. Med metaforen att åka hiss beskriver Ola våra olika tillstånd och hur vi kan välja att agera beroende på om vi befinner oss i källaren eller på toppvåningen. Många som upplever stress kommer ha stor glädje av nya insikter och verktyg för att i högre grad kunna välja sitt fokus. Målet med föreläsningen är det samma som titeln, att hitta KRAFTEN I FOKUS.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top