Kreativ förändring | Mindit - The House of Sales
Jonny featured

Kreativ förändring

Föreläsare: Jonny Sundin

Jonny featured

Johnny Sundin är föreläsare, inspirationsmoderator, skribent och utbildare med passion för kreativitet och allt vi människor har att vinna på att utveckla vår skapande kraft. I en tid där förändringar sker i en allt mer extrem takt, behöver vi mentala strategier för att skapa resultat, nytta, mål och mening. I detta ingår bra verktyg för engagemang, insikter, beslutsamhet, nyfikenhet och inte minst: k r e a t i v i t e t. Du kommer att bli inspirerad att ta dig utanför din bekväma zon och våga göra nya saker. Målet med föreläsningen är att förstå och praktisera nya mentala strategier och en ökad insikt om potentialen i kreativitet och hur det konkret kan bistå dig i förändringsprocesser.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top