Meningsfulla möten | Mindit - The House of Sales
Gunilla lundqvist featured 2

Meningsfulla möten

Föreläsare: Gunilla Lundqvist

Gunilla lundqvist featured 2

Gunilla Lundqvist har stor och bred erfarenhet av både mötesledning och marknadskom-munikation inom områden som till exempel varumärkesstrategi och utveckling, customer experience, ledarskap, förändringsarbete samt employeer branding. Gunilla är även nätverksledare/facilitator med över 250 genomförda nätverksmöten i bagaget. I föreläsningen MENINGSFULLA MÖTEN är det just facilitering – att leda möten – som är i fokus. Med ett team på 10–15 medarbetare är investeringen för två 1-timmars möten per vecka ca. 300 000 kr per år. Gunilla går igenom bra exempel på mötesstrukturer och hur vi skapar energi när vi träffas. Vilken effekt vill vi ha av våra möten? Hur hanterar man de som ofta tar över i mötet och de som aldrig delar med sig? Hur ska olika mötesformer hanteras? Vilken skillnad gör det att komma riktigt förberedd? Hur undviker man att mötena blir slentrianmässiga? Om du vill att dina möten – både internt och externt – ska bli professionella och engagerande har du hittat ett riktigt guldkorn i denna föreläsning.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top