Mönster eller monsterbeteende | Mindit - The House of Sales
kjell 1 3744 5616

Mönster eller monsterbeteende

Föreläsare: Kjell Dahlin

kjell 1 3744 5616

Kjell Dahlin har fil. kand. i retorik, är författare och föreläsare. Han har valt att undervisa i ämnet retorik på ett praktiskt plan där den verkligen gör skillnad. I föreläsningen MÖNSTER ELLER MONSTERBETEENDE för Kjell i bevis att vår attityd är det starkaste kommunikativa verktyget vi besitter. Attityden säger mer än vad vi säger. En liten skillnad i inställning kan ge stor effekt och t.o.m. mycket stor effekt. En kommentar om en ”snygg skjorta” kan leda till intäkter på 100 000 kr. Att verkligen se en kund kan leda till en livslång lojalitet till ett företag. De flesta vet att attityd är viktigt, men hur viktigt är det? Hur tar vi det vidare i praktiken? Vad kan jag göra annorlunda idag som ger nya resultat? Vad håller oss tillbaka? När anställda i undersökningar svarar på hur deras egen attityd är, svarar man ofta 100%. På frågan hur kollegornas attityd är, hamnar de på max 70%. M.a.o. börjar det med självinsikten att jag nog ändå har potential att utvecklas, med alla de positiva effekter som följer av det. Lyssna därför med ett öppet hjärta och våga utmana dig själv att ta ett eller två steg mot en attityd som i slutändan gör både ditt och dina medmänniskors liv både roligare och mer framgångsrikt.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top