Övertygande retorik | Mindit - The House of Sales
webLotta3

Övertygande retorik

Föreläsare: Lotta Juhlin

webLotta3

Lotta Juhlin är talpedagog, författare och föreläsare. Hon är expert inom röst- och

kroppsspråksteknik, retorik, presentationsteknik och kvinnligt/manligt språk och beteende. Hur låter du och hur ser du ut när du talar eller presenterar? Bredvidbudskapen – rösten och kroppsspråket – har för det mesta hela 90% betydelse för genomslagskraften i det du vill säga. Konsten att kommunicera blir allt viktigare både i interna och externa situationer. Företag och organisationer ser ofta kommunikationskompetensen som ett konkurrensmedel och därför är Lotta Juhlins kunskap och erfarenhet så rätt i tiden. I föreläsningen ÖVERTYGANDE RETORIK

berättar Lotta om olika sätt att kommunicera och hur detta påverkar presentationen och samarbetet. Du får verktygen till en smidig kommunikation i presentationer och samtal både i interna och externa sammanhang. Syftet är att du ska kunna hitta, nyttja och utveckla dina egna resurser, så att man hör vad du säger och förstår vad du menar.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top