Rätt fokus | Mindit - The House of Sales
om anders 1920x1080 optimized 1

Rätt fokus

Föreläsare: Anders Haglund

om anders 1920x1080 optimized 1

Anders Haglund är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare. Med sina djupa kunskaper inom personlig utveckling och prestationspsykologi gör han det komplexa enkelt och praktiskt användbart, så att du kan använda det för att bli ännu bättre – både på jobbet och privat. I föreläsningen RÄTT FOKUS kastas du rakt in i tankar och idéer som kommer att förändra ditt sätt att se på dig själv och världen. För när du förstår hur ditt fokus styr din upplevelse av livet, kan du använda den kunskapen för att få mer av allt det som är värt att få i livet. Anders gör en djupdykning i hur just rätt fokus skapar nya och förbättrade resultat. Han utvecklar hur kvalitén på våra frågor står i direkt relation till vår prestation. En pedagogisk mix av teori och praktik gör ämnet greppbart och konkret. Det ger lyssnaren både nya perspektiv och de verktyg som krävs för att omsätta den nyvunna kunskapen i den operativa vardagen. Rätt frågor är ett kraftfullt verktyg, som med lite träning, kan göra stor skillnad i många situationer, inte minst inom medarbetarskapet, affärsmannaskapet eller ledarskapet. Hur kan jag möta och vända en motgång med rätt frågor? Vad kan frågor bidra med för att påverka min omgivning att bli mer mottaglig för mitt budskap? Hur kan frågor försätta mig i rätt tillstånd för att optimera resultatet i olika situationer? Dessa och många andra frågor får du svar på i denna både inspirerande och tankeväckande föreläsning.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top