Retorikens grunder | Mindit - The House of Sales
Forelasare featured

Retorikens grunder

Föreläsare: Barbro Fällman

Forelasare featured

Barbro Fällman är retorikkonsult, författare, språkforskare och professionell presentatör. Hon är ofta anlitad både inom näringsliv och universitet och högskolor. Inte sällan medverkar Barbro i TV och radio när politikers och presidenters tal ska analyseras. Barbro menar att den antika talekonsten, retoriken, ligger till grund för all effektiv kommunikation.

I föreläsningen RETORIKENS GRUNDER går Barbro igenom bakgrunden till ämnet retorik och utvecklar sedan de praktiska aspekterna med flera konkreta verktyg. Det blir tydligt att alla verkligen har behov av grunderna i retorik för att göra sig förstådd eller sälja in en idé eller produkt. När du lyssnat på föreläsningen har sannolikt ett intresse vaknat för ett ämne som kommer att utveckla din förmåga att kommunicera på ett sätt som engagerar och når fram.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top