Säljande presentationer | Mindit - The House of Sales
PG featured

Säljande presentationer

Föreläsare: PG Wettsjö

PG featured

PG Wettsjö är en av Sveriges mest erfarne föreläsare inom ämnena kommunikation, försäljning och kundservice. I föreläsningen SÄLJANDE PRESENTATIONER inspirerar och utmanar PG att ta presentationen på allvar och utveckla den till en ny nivå. Det blir tydligt att alla, i olika sammanhang, har behov av att sälja sina idéer och hur viktigt det är att förstå de mekanismer som styr den dialog som en presentation innebär.

PG förklarar bl.a. även de sex faser som presentationsprocessen består av Konceptfasen, Koncentrationsfasen, Kontaktfasen, Kontrollfasen, Kontraktsfasen och Kontinuitetsfasen. När du har lyssnat på SÄLJANDE PRESENTATIONER kommer du att ha många verktyg, idéer och ny kunskap om hur du framgångsrikt kan utveckla dina presentationer till att bli just säljande.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top