Sjukt stressad | Mindit - The House of Sales
Anna featured

Sjukt stressad

Föreläsare: Anna Bennich Karlstedt

Anna featured

Anna Bennich Karlstedt är leg psykolog och startade sin karriär inom företagshälsovården. Det Anna är mest känd för är hennes föreläsningar på teman som stress, livsstilsfrågor och work-life balance och du har säkert sett henne i någon av TV-sofforna talades om just detta. Anna beskriver stress som i många fall något positivt. Utebliven återhämtning under längre tid däremot kan vara mycket destruktivt. Det finns tydliga symtom på att man missat återhämtningen som t.ex. högt blodtryck, sömnsvårigheter, yrsel, domningar, spända muskler, magproblem, halsbränna, lågt immunförsvar, minnesluckor och koncentrationssvårigheter. Frågor som Anna tar upp i föreläsningen är bl.a. – Vilka är dina stressbeteenden? Kan återhämtning vara aktiv? Behöver det ta lång tid att komma igen? Hur säkerställer du att du har en kontinuerlig återhämtning?

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top