Sluta låtsas - Börja jobba | Mindit - The House of Sales
Elizabeth Del 1 5923 16 9B 1

Sluta låtsas – Börja jobba

Föreläsare: Elizabeth Kuylenstierna

Elizabeth Del 1 5923 16 9B 1

Låtsas du ibland?

Då är du inte ensam. Att bli ignorerad, uppfattas som inkompetent samt att inte vara omtyckt är de tre dominerande rädslorna som driver oss att låtsas inför våra kollegor. Dessa rädslor hämmar oss, stjäl vår energi, skapar ineffektivitet, bidrar till konflikter och hindrar oss i betydligt högre grad än de bistår oss. Elizabeth ifrågasätter vårt beteende att låtsas och uppmuntrar oss att börja ifrågasätta våra rädslor. Vill du utvecklas eller hjälpa ditt team till en ny kommunikativ nivå då har du en mycket inspirerande och utmanade föreläsning i SLUTA LÅTSAS – BÖRJA JOBBA.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top