Social kompetens 2.0 | Mindit - The House of Sales
Forelasare featured

Social kompetens 2.0

Föreläsare: Thomas Lundqvist

Forelasare featured

Thomas Lundqvist är bland annat känd från sin tid som VD på Junibacken. Han har två år i rad varit nominerad till Årets Chef. Nu är Thomas flitigt anlitad som föreläsare och med stort engagemang visar han hur vi kan bryta våra invanda tankemönster och utveckla vår sociala förmåga. Inom detta ryms motivation, attityder, bemötande, ömsesidighet och hur rädslan att förlora påverkar våra beslut. En central fråga som Thomas ständigt återkommer till är vikten att kunna svara på frågan VARFÖR. Du kan använda föreläsningen som en bruksanvisning för att uppgradera dig till social kompetens 2.0.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top