Starta en positiv revolution | Mindit - The House of Sales
Gunnel featured

Starta en positiv revolution

Föreläsare: Gunnel Ryner

Gunnel featured

Gunnel Ryner brinner för att utveckla och frigöra individers, gruppers och organisationers potential. I grunden är hon beteendevetare med en fil kand i pedagogik och har en bred yrkeserfarenhet bl.a. som personalchef, linjechef, projektledare, coach och utbildare. I föreläsningen STARTA EN POSITIV REVOLUTION utgår Gunnel från flera vetenskapliga studier som entydigt visar att den positiva utgångspunkten skapar radikalt bättre resultat i jämförelse med sin motsats – det negativa. Hur gjorde t.ex. företaget Pro Care för att bryta en nedåtgående trend med allt mindre nöjda kunder till att få 95% helt nöjda kunder? Metodiken Appreciative Inquiry (uppskattande undersökning) som Gunnel använder, kan appliceras från individ till gruppnivå. Du får flera konkreta exempel på hur du praktiskt applicerar kunskapen för att skapa bättre resultat, t.ex. med Positiv omformulering eller att Älta framgångar. Eftersom Gunnel även är coach ingår ett batteri med frågor, som syftar till att du själv ska hitta fram till ett förhållningssätt, där du mer framgångsrikt utvecklar både dig själv och ditt team. Om du väljer att skifta ditt fokus och mer medvetet utgår från det som är positivt, även när det negativa trycker på, kommer du att få uppleva ett revolutionerande resultat.

Ladda ner appen Insikt:
Scroll to Top