Fakta om kursen:

Längd:


Rek. 3 dagar

Pris:


Begär prisuppgift

Ort:


Globalt

Typ:


Företagsanpassad

Bakgrund

Som Key Account Manager arbetar du med företagets mest betydelsefulla kunder. Avgörande för din framgång är inte bara VAD du gör utan även HUR du gör det. KAM-uppdraget kräver andra kompetenser än det traditionella säljuppdraget. Du förväntas att i högre grad kunna analysera kunden och dess behov både strategiskt och taktiskt. Du behöver kunna utmana och utveckla kunden och samarbetet både på kort och lång sikt. Dagens kunder är mer pålästa och ställer högre krav, vilket innebär att du behöver genomföra professionella förberedelser för att säkerställa att ett verkligt värde adderas genom hela KAM-processen. I tillägg till att utveckla kunddialogen behöver du som KAM även ha förmågan att leda den interna organisationen, så att nyckelkundernas resa genom företaget är värdeskapande i varje kontakt. Sammantaget behöver ditt affärsmannaskap vara på en nivå som kunden upplever som proaktiv, professionell och långsiktig.

Om utbildningen

Med oss får du verktygen, metoderna och träningen som du behöver för att utveckla både dig själv, dina kunder och din organisation i ett effektivt KAM-arbete. Vi arbetar igenom så väl de taktiska som de strategiska delarna av KAM-rollen samt djupdyker i nyckelkompetenserna för Key Account Management. Detta ger dig en effektiv KAM-process, som efter utbildningen ger dig ett konkret stöd i din utvecklingsresa som KAM. Målet med utbildningen är att det ska vara mycket tydligt VAD du behöver göra och HUR du kan agera på ett framgångsrikt sätt, både i kunddialogen samt i strukturen för företagets viktigaste kunder, utifrån din verklighet.

3 viktiga delar

Strategisk och taktisk analys

För att lyckas som KAM behöver du har rätt redskap för att kunna analysera din kund både på strategisk och på taktisk nivå. Med rätt redskap kommer du kunna säkerställa att du utvecklar kunden och når dina mål, vilket i slutändan är synonymt med att din kund når sina mål.

Utveckla KAM team

KAM försäljning är teamförsäljning. Du behöver din organisation som stöd och ni behöver kunna möta kunden på flera olika nivåer. Under utbildningen får du verktyg för att kartlägga kunden och bredda nätverket samtidigt som du får verktyg för att kunna leda ditt interna KAM-team på ett framgångsrikt sätt. Detta kommer göra att du får en tydlig plattform att arbeta utifrån.

Utveckla kunden och bredda affären

Som Key Account Manager ansvarar du för att utveckla och bredda affären hos kunden. Under utbildningen går vi igenom komplex försäljningsstrategi och förhandling vilket kommer göra dig rustad för att framgångsrikt utveckla dina kunder.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till Key Account Managers, chefer, erfarna säljare och andra som arbetar med, eller kommer att arbeta med företagets strategiskt viktiga kunder, era nyckelkunder.

Få offert på anpassat upplägg av Key Account Manager:

Du måste godkänna villkoren.

Ur innehållet:

 • Framtidens affärer
 • Strategisk analys
 • Taktisk affärsanalys
 • Intressent analys
 • Kundens köp och beslutsprocess
 • Att utveckla ett KAM-team
 • Att delegera och driva projekt
 • Mål och målnedbrytning
 • Prioritering och tidshantering
 • Att utveckla och bredda affären
 • Komplex försäljning
 • Individuell coachning

Vad särskiljer denna utbildning andra utbildningar på marknaden?

Vi använder konsulter med lång egen erfarenhet av att arbeta i rollen som KAM vilket gör att de kan bidra med djup kunskap och egna erfarenheter tankar och idéer. Den individuella coachningen hjälper dig att omsätta den nya kunskapen i praktiken.

Rulla till toppen