Superforetagen2020 LinkedIn 1200x627 mindit

Mindit blir Superföretag 2020

Mindit har kommit med på listan över Bisnodes superföretag; en totalundersökning som ställer höga krav på aktiebolag att visa upp goda resultat och sunda finanser.

Porträttbild av Mikael Nylund, VD för Mindit– Det är ett erkännande att vi år efter år gör ett riktigt bra jobb! Under mer än fyra år i rad har vi med en sund ekonomi lyckats växa tillsammans med våra kunder, säger Mikael Nylund, VD för Mindit.

 För att kvalificeras som Bisnode Superföretag behöver företaget uppfylla ett antal ekonomiska parametrar:

  • Tillväxt
  • Vinst
  • Avkastning
  • Effektivitet
  • Kapitalstruktur
  • Finansiering

Totalt sett visar Bisnodes kvalifikation på att ett superföretag har en fungerande affärsmodell. Kriterierna på vinstkrav ser olika ut från bransch till bransch, men det ska ha alltid ha varit positivt under de senaste fyra åren.

Superföretagen bryter ofta branschmönster. Det kan vara allt ifrån att de mäter helt andra parametrar eller arbetar mer systematiskt än konkurrenterna.

Vi är stolta över att Mindit blev ett Superföretag 2020! Det ligger i linje med vår strategi att leva som vi lär och att utmana och utveckla branschen. En stabil ekonomi och att vi ständigt blir bättre gör det möjligt för oss att leverera mervärde och hjälpa våra kunder.

Läs mer om våra säljutbildningar >>

Scroll to Top