VÅRA UTBILDARE

Vi är oerhört stolta och tacksamma över att få arbeta med och erbjuda dig de absolut främsta utbildarna inom området säljutveckling. Vi är väldigt noggranna med vilka vi väljer att arbeta med eftersom vi vet att utbildaren i mångt och mycket är avgörande för upplevelsen och i slutändan det resultat ni får av insatsen.

Samtliga av våra utbildare har lång egen erfarenhet av försäljning, säljledning och att utbilda. Det gör att du kommer att få en skicklig pedagog som verkligen förstår er verklighet.

Vi får ofta höra att utbildarna utmärker sig genom sitt stora engagemang och fokus på att skapa bestående resultat hos våra kunder.

MARINETTE PATRIKSSON

VILJAN ATT UTVECKLAS och skapa resultat har varit en stark drivkraft hos Marinette under hela livet vilket också präglat hennes karriär. Detta driv i kombination med ett aldrig sinande människointresse har gjort att hon i drygt 25 år lyckats hjälpa såväl organisationer som individer att nå mycket fina framgångar inom ledarskap och försäljning.
Hon har via egen praktisk erfarenhet skaffat sig rätt kunskaper om vad som krävs för att lyckas. Via roller som säljare, försäljningschef och VD har hon personligen jobbat aktivt med sälj och säljutvecklingsfrågor. Därigenom har hon också fått gedigen insikt i hur man skapar resultat i såväl med- som motgång. Vidare har hon i rollen som konsult, utbildare och coach fått en utmärkt skolning i konsten att lära ut, och tränat den pedagogiska förmågan att få organisationer och individer att flytta sig ur sin komfortzon.

Hon har jobbat med försäljning ”på golvet” och även på top managmentnivå. Hon har coachat både chefer och medarbetare, både inom den s.k. kollektivsidan som inom tjänstemannasidan. Sammantaget gör dessa erfarenheter att Marinette har en solid grund att vila på för att med säker, mänsklig och resultatorienterad hand hjälpa människor och verksamheter att nå framgång. Kontinuerligt driver hon även sin egen utveckling genom vidareutbildning inom pedagogik, retorik och kommunikation.

LADDA NED KONSULTPROFIL

OLA WALLSTRÖM

ATT LOCKA FRAM dold potential, är vad Ola gör bäst. Efter sin civilekonomexamen arbetade Ola som chef i många år och blev fascinerad över varför olika organisationer fick så olika resultat. Vad det var som fick vissa organisationer och individer att blomstra under förändring och upplevd stress, medan andra organisationer nästan gick under? Ola visar hur du som individ, chef eller medarbetare kan bli mer motiverad och inspirerad istället för att fastna i stress, ineffektivitet och konflikter.

Ola ger dig konkreta verktyg som gör att du kan hantera olika händelser och prestera utan att uppleva stress och press. Han har studerat varför vi människor beter oss som vi gör i över 20 år och går varje år på olika utbildningar, workshops och föreläsningar i personlig utveckling och entreprenörskap hos de bästa utbildarna inom varje område. Under sin tid som chef lärde sig Ola även att arbeta med analyser som ”Sales Call Reluctance – kontakt och säljhinder” samt DISC.

LADDA NED KONSULTPROFIL

MARKUS RYDBERG

MARCUS HAR arbetat med försäljning sedan slutet av 90-talet och utbildat och tränat ledare och säljare sedan 2006. Han har under sina dryga tjugo verksamma år samlat på sig omfattande erfarenhet av försäljning genom roller som både säljare och försäljningschef inom telecom, elektronik och friskvårds-branschen. Den yrkesmässiga erfarenheten från försäljning i kombination med hans pedagogiska kompetens som säljtränare och coach gör honom både trovärdig och relevant vilket är en god plattform för lärande och bestående resultat.

LADDA NED KONSULTPROFIL

MARTIN KRONA

MARTIN KOMMER URSPRUNGLIGEN från Karlskrona där han vuxit upp med idrotten, men har genom åren funnit passionen i försäljning och ledarskap. Martin brinner för entreprenörskapet och för att utveckla individer och organisationer. Att få individer att utmana sig själva och ändra sina invanda beteenden är ett av flera sätt Martin skapar resultat på. Martin har under snart 20 år arbetat med att utveckla försäljningen i de bolag han startat och byggt upp och då både i rollen som chef, konsult och som entreprenör. Martin är van vid att driva utvecklings- och effektiviseringsarbete i en organisation, och han har förmågan att strukturera och identifiera vad som är viktigast att prioritera just nu. Har stor social kompetens, analytisk förmåga och en tydlighet i sitt sätt att leda. Hans förmåga att hantera utmaningen i förändringsprocesser och att skapa engagemang hos individer har varit viktiga beståndsdelar i hans arbete både som ledare som konsult.

LADDA NED KONSULTPROFIL

KARIN KLERFELT

Karin Klerfelt är en erfaren föreläsare och utbildare inom hela affärsprocessen. Hon är expert på säljande argumentation, förhandling och prisstrategi. Hon har hjälpt 1000-tals chefer, medarbetare och företagare att bli bättre affärsmän/ kvinnor och öka intäkterna för sina företag. Karin är en sann entreprenör och har genom åren drivit ett antal företag. Det har gjort att hon har koncentrerat sin yrkesmässiga kunskap till hur man gör goda och lönsamma affärer. För alla parter.

Karin är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare, med glöd i röst och glimt i blick delar hon med sig av 26 års koncentrat av kunskap kring hur man blir en stjärna på att göra affärer. Karins uppdrag kantas av igenkännande leenden och konkreta exempel. Karin har bred erfarenhet från många branscher och kan snabbt sätta sig in i kundens verklighet.

LADDA NED KONSULTPROFIL

BENGT GEJROT

BENGT GEJROT ÄR författare och konsult som har utbildat i mer än 30 länder på fem kontinenter. Mångårig erfarenhet och stor kunskap inom försäljning och framgångsrika utvecklingskoncept.
Bengt har ca 30 års erfarenhet av framgångsrika affärer och 15 år ledarerfarenhet bl.a. inom Poolia och High Performance Solutions. Bengt har en MBA från Washington State University och kan genomföra sina framföranden på engelska med samma tempo och energi.

LADDA NED KONSULTPROFIL

LENA AMNÄS

MED SINA 15 år som chef och ledare inom transport-, bemannings- och köksinredningsbranschen har Lena en gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling. Hon arbetar långsiktigt och samarbetar nära sina kunder för att hitta de bästa utvecklingsmetoderna för respektive organisation. Insatserna anpassas alltid efter kundens förutsättningar för att nå bästa möjliga resultat. Lena är en engagerad och lösningsorienterad konsult som har lätt för att motivera och skapa resultat.

Lena får ofta uppskattning för tydlig och rak kommunikation, konsekvent ledarskap och förmåga att organisera och skapa driv och samtidigt lyssna på och se individen.

LADDA NED KONSULTPROFIL

MIKAEL NYLUND

TIDIGT I LIVET stod det klart för Mikael att han ville göra avtryck och skillnad, till en början genom idrotten där han tagit 2 SM-guld i basket och vunnit 2 Nordiska Mästerskap i Brasiliansk Jiujitsu.
Försäljning blev sedan en passion som på många sätt påminner om idrotten med tydliga resultat som man själv kan påverka, glädjen vid vinst och frustrationen när man inte lyckas nå hela vägen fram.

Mikael har under sina dryga tjugo verksamma år samlat på sig omfattande erfarenhet av försäljning genom roller som säljare, Key Account och försäljningschef. Den yrkesmässiga erfarenheten från försäljning i kombination med hans pedagogiska kompetens som säljtränare, coach, mental tränare och samtalsterapeut gör honom både trovärdig och relevant vilket är en god plattform för lärande och bestående resultat.

Mikael har haft förmånen att arbeta med både lag och individer i deras resa mot både SM- och VM-guld. Han har utbildat och coachat 100-tals säljare och försäljningschefer som vill nå nya resultat samt konsulter och tekniker som behöver stärka sitt affärsmannaskap.

LADDA NED KONSULTPROFIL

ANETTE WALLSTRÖM

Att skapa dialog kring utveckling är Anettes fokus. Genom att öka medvetenheten om hur olika beteenden påverkar individens och organisationens resultat får Anette med medarbetarna i ett förändringsarbete där kompetensen inom sälj, ledarskap och affärsmannaskap får förutsättningar att lyckas. Hennes styrka ligger i att få deltagarna att se nya perspektiv, vilket bidrar till individers och verksamheters förflyttning mot en ökad affärs- och kundorientering. Hon är specialiserad på att medvetandegöra och ta bort det som hindrar människor, så att de slipper fastna i stress, och istället kan må bra och prestera i en föränderlig värld.

Anette är civilekonom (Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet) med erfarenhet från olika ledarpositioner inom IT-branschen (bl a management konsult på Andersen Consulting samt training manager på SAP Svenska AB). Hon har därefter gått flertalet olika utbildningar inom ledarskap och beteendeförändring. Sedan hösten 2010 är hon kursansvarig för utbildningen ”Entreprenörskap inom idrott och hälsa” på Lillsved Folkhögskola, där hon har utbildat fler än 400 entreprenörer. Anette är licenserad av Belbin Svenska AB i metoden Sales Call Reluctance®, dvs att ta bort kontakt- och säljhinder. Hon är även certifierad inom Beteendestilsanalys Pussel DISC och Drivkraftsanalys Moroten. Kunderna varierar från vd och ledare i företag och organisationer till egenföretagare. Det innebär allt från att utbilda och facilitera grupper till individuell VD-coachning.

LADDA NED KONSULTPROFIL

ANNA OLSSON

Redan när hon utbildade sig till ingenjör visste Anna att det var människor mer än maskiner hon ville arbeta med. Uppväxten i Östafrika ledde till insikten om att det går att göra självklara saker på väldigt många olika sätt, och att människor och kultur är nyckeln till förändring.

Anna är en synnerligen erfaren säljare och ledare. Hon arbetar passionerat så att organisationers utvecklingsinsatser lyckas, både affärsmässigt och mänskligt. Sedan slutet av 80-talet har hon skaffat sig omfattande erfarenhet av försäljning genom roller som säljare, Key Account och försäljningschef, främst inom IT- och telekombranschen. De senaste drygt 10 åren har hon i rollen som konsult arbetat med ett flertal branscher och utvecklat försäljningsorganisationers förmågor genom utbildning, coaching, strategiarbete och förändringsledning.

LADDA NED KONSULTPROFIL

AMELIE LAGERKVIST

NYFIKENHET, ENGAGEMANG OCH MÅLFOKUS är tre ord som kännetecknar Amelie vilket lett till att hon framgångsrikt arbetat som KAM, Försäljningschef, Vice VD, genomfört Ultra Marathon och extrem paddling i Stockholms skärgård. Amelie lever efter mottot ”inget är så bra att det inte kan bli bättre”. Utveckling - det mätbara, det påverkbara har alltid lockat henne, därav blev intresset för försäljning stort. Eftersom det är människor som gör affärer med varandra har kommunikation, samarbete, grupputveckling och personligt ledarskap blivit ett av Amelies viktigaste ämnen vid sidan av försäljning. När man träffar Amelie är man engagerad från första till sista sekund tack vare hennes pedagogiska, positiva och ”kärleksfullt utmanande” sätt där målet alltid är i fokus.

Amelie är certifierad coach, licensierad mental tränare och har framgångsrikt coachat över 200 chefer och stöttat många ledningsgrupper att tydliggöra mål, strategi, kultur och värderingar och hon har framgångsrikt tränat 100-tals säljare, specialister, kundservicemedarbetare som vill nå framgång och nå nya resultat. Amelie är också en uppskattad och anlitad föreläsare kring mål och motivation.

LADDA NED KONSULTPROFIL

PAAL EVJENTH

Paal har jobbat med utbildningar och föreläsningar inom försäljning, kundservice och motivation sedan början av 80-talet. Han är ursprungligen norrman och tog omvägen via Irland där han byggde upp utbildningsföretaget Sales Dynamic Institute för att sedan etablera sig i Sverige. Han är uppskattad för sin energi och kunskap inom sina ämnen och anser att utbildningar skall ge direkta resultat. Paal varvar föreläsningar med övningar då praktisk träning ger vederlagt mest effekt och Paals tes är att man inte får resultat genom att enbart lyssna. Det enda som räknas är det vi gör med det vi hör. Över sin långa karriär inom branschen har Paal genomfört över 2000 föreläsningar och ett stort antal utbildningsprocesser. Hans engagemang och verklighetsnära utbildningsmetoder skapar resultat.

LADDA NED KONSULTPROFIL

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.