VÄRDEBASERAD FÖRSÄLJNING

Säljutbildning

Kort om utbildningen

  Längd:         Rek. 2+2 dagar
  Pris:              Begär prisuppgift
   Ort:               Hela Sverige
  Typ:              Företagsanpassad

Bakgrund

SÄLJROLLEN HAR FÖRÄNDRATS drastiskt under de senaste åren och tiden för att bygga långsiktiga relationer genom ”fikamöten” är i de flesta fall branscher över. Våra kunders ”stakeholders” stannar allt kortare tid på sin position och de är mer tidspressade än någonsin, vilket ställer nya och högre krav på oss i säljrollen. Vi behöver vara mästare på att snabbt skapa förtroende, personkemi och addera kundvärde. Att addera kundvärde kunde tidigare vara att presentera vår produkt eller tjänst, men idag krävs det mer då våra kunder ofta är pålästa om både våra och våra konkurrenters produkter. Produkt- och tjänstepresentatörens tid är över och den värdebaserade säljarens tid är nu. När kunderna är redo att betala för våra kundmöten vet vi att vi är på rätt väg, vi adderar värde! 

Om utbildningen

VÄRDEBASERAD FÖRSÄLJNING är en utbildning där du får du alla verktyg, metoder och modeller du behöver för att bli än mer framgångsrik och effektiv i ditt säljarbete.

Under utbildningen hjälper vi dig att förtydliga säljprocessen och hur du kan addera kundvärde i respektive del, dvs. i planeringsfasen, mötesbokningen, kundmötet och uppföljningen. Målet med programmet är att det ska bli supertydligt vad du gör bra och vad du specifikt behöver göra annorlunda för att bli mer framgångsrik och addera ett större kundvärde. Allt för att stärka dina kundrelationer och skapa fler och större affärer.

”Magiskt! Riktigt bra uppstyrt med övningar som gjorde att man fick öva.” –YOSEF J , APPER SYSTEMS

De tre viktigaste delarna ur innehållet

1. Att informera är inte att sälja

MÅNGA SÄLJARE och säljorganisationer åker runt som vandrande produktkataloger och presenterar något som kunden redan känner till eller som de lika gärna kunnat skicka. Värdebaserad försäljning handlar om att addera värde genom förmågan att omvandla produktinformation till specifik kundnytta, att gå från produktpresentation till problemlösare och sätta lösningen i relation till nyttan den skapar. Under utbildningen kommer du få träna på att presentera och argumentera för kundnyttan med just ditt erbjudande.

2. Inget behov ingen försäljning

DET ÄR SVÅRT att skapa och addera värde om vi inte förstår vad kunden värdesätter. Värdebaserad försäljning handlar om att gå från tro till att veta, dvs. ta reda på vad kunden vill åstadkomma och hur du kan göra deras resa enklare, tryggare och mer effektiv. Det handlar om att förstå vilket värde din specifika produkt adderar i form av t.ex. pengar, tid, nöjdhet och lojalitet. Under utbildningen kommer du få hjälp och träning i att förtydliga och ta fram vilka frågor du behöver ställa för att få fram kundens behov, köpprocess och köpmotiv.

3. Att sälja till olika personligheter

IBLAND KLICKAR det, vi har personkemi och det är lätt att förstå varandra och föra en konstruktiv dialog, och ibland är det precis tvärt om. Eftersom vi sällan är unika med vårt erbjudande, så kommer det alltid vara viktigt att du lyckas skapa förtroende och att kunden gillar dig. Under utbildningen kommer du att få göra din egen personlighetsprofil med verktyget DiSC, vilket stärker självinsikten och ökar förståelsen för andra. Allt för att du ska bli än mer anpassningsbar och lyckas nå fram till fler personer.

Ur innehållet

 • Värdebasera försäljning - vad innebär det i praktiken
 • Säljprocessen – att addera värde genom hela säljprocessen
 • Kundens köp – och beslutsprocess
 • Från produkt – till värdebaserad försäljning
 • Proaktiv planering – segmentering, prospektering och mötesförberedelse
 • Mötesbokning – intresseväckare kopplat till kundvärde för att komma igenom bruset
 • Professionell mötesförberedelse
 • Intressentanalys – ”Stakeholders” påverkan och köpmotiv
 • Effektiv frågemetodik - struktur och frågebatteri för att tydliggöra kundens behov
 • Argumentationsteknik – kopplingen mellan produkt och kundnytta
 • Avslutstekniker – sänka priset eller höja det upplevda värdet
 • Förhandlingsteknik – de egna och kundens förhandlingsvalutor
 • Time management – planera och avsätta tid för värdebaserad försäljning
 • Din personlighets påverkan på försäljningen
 • Att sälja till olika personligheter - med DiSC personlighetsprofil
 • Uppgifter och handlingsplan
   

Målgrupp

KURSEN VÄNDER SIG till dig som vill vässa de viktiga grunderna i försäljning för att ta dig till nästa nivå. Det är en utbildning för dig som förstår att mästerskapet sitter i detaljerna. De flesta som går kursen är antingen säljare eller i en position där man förväntas vara säljande, såsom t.ex. säljande teamleader, projektledare eller tekniker. 

Investering

Kursen företagsanpassas. Skriv in i fritextfältet att ni är intresserade av en anpassad lösning när du gör en intresseanmälning för att få prisuppgifter.


Mindit – The House of Sales
VI PÅ MINDIT gör en sak och en sak riktigt bra vi utbildar inom försäljning. Det handlar ofta om att utbilda ledningsgrupper, säljchefer, KAM och säljare men även om att utbilda den övriga organisationen i att bli mer säljande och affärsmannamässiga.

Vår vision är att tillsammans med våra kunder utveckla och revolutionera utbildningsbranschen. Välkommen med på vår resa!

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.