Hur ser processen ut när jag tackat ja till förslaget?

Vad händer när jag har tackat ja till utvecklingsinsatsen och vad förväntas av mig respektive av Mindit?  

Uppstartsprocessen 

Vid ett relativt komplext och framförallt viktigt inköp som detta, kan det vara tryggt att veta vad som konkret kommer hända och vad det kommer krävas av dig tidsmässigt. 

Vi har en väl beprövad och effektiv process som säkerställer att insatsen ger effekt. Fördelen är att den fungerar väl och att den inte kommer vara särskilt tidskrävande för dig. 

Så här ser uppstartsprocessen i fem steg ut:  

Steg 1 – Beslut 

När du har tagit beslut om att lyfta ditt team tillsammans med oss, kommer du få en orderbekräftelse att signera. Det kommer ta dig cirka tre minuter att läsa igenom och signera. 

Steg 2 – Uppstartsmöte 

När du signerat orderbekräftelsen, kommer vi boka in ett uppstartmöte, vilket är ett möte tillsammans med utbildaren. Syftet med mötet är att starta upp och planera projektet. Mötet kommer ta dig ca en timme och uppföljningsuppgifterna för dig hamnar på ca 30 minuter. 

Steg 3 – Förstudie 

Efter uppstartmötet genomför vi en förstudie, där vi fördjupar oss om er. Allt med syfte att kunna designa ett utbildningsupplägg som är relevant och gör skillnad. I uppstartmötet bestäms vilka som ska intervjuas och är du en av dem, så innebär det en tidsinvestering på ca en timme för dig. 

Steg 4 – Återrapport av förstudie 

Efter genomförd förstudie, rapporterar utbildaren vad denne har sett och hur det påverkar utbildningsinsatsen. Här förtydligar vi målsättningen och korrigerar vid behov innehållet för att nå de uppsatta målen. Mötet tar oftast 1 timme av din tid. 

Steg 5 – Start av utbildningsinsats 

Efter återrapporten av förstudien designar utbildaren utbildningsupplägget. Inför det första utbildningstillfället skickas inbjudan med eventuella föruppgifter. Vi kan föreslå en text för inbjudan samt förslag på föruppgifter som du får godkänna. Detta bör ta max 10 minuter av din tid. 

Scroll to Top