Way of Working är dels en viktig del som särskiljer Mindit på marknaden, dels något som gör stor skillnad för dig som kund.  

Way of Working


Vi har en unik utvecklingsmetod som är mer målstyrd och mer fokuserad på förändring, jämfört med traditionella metoder och arbetssätt. Way of Working handlar om att identifiera, enas kring, dokumentera och träna på teamets ”best practice” arbetssätt. 

Vi ska inte underskatta utmaningen att få till en beteendeförändring som håller över tid. Det ligger alltid nära till hands att göra som man alltid har gjort, och då i bästa fall få det resultat man alltid har fått. För att få till en beteendeförändring som blir en kulturförändring, dvs. något som lever kvar och blir det nya självklara, så behöver vi tydliggöra och dokumentera. Way of Working handlar om att förtydliga ett ”best practice” arbetssätt.

Det du konkret kan förvänta dig är att vi tillsammans tydliggjort er säljprocess och att vi pedagogiskt dokumenterat hur man agerar i respektive del. Det kan till exempel handla om att förtydliga hur vi agerar i planeringsfasen, hur vi konkret hanterar de vanligaste invändningarna, hur vi konkret går på avslut och förhandlar. Det är ett dokument som i detalj beskriver de viktiga detaljerna som gör skillnad. Varför, jo mästerskapet och skillnaden som gör skillnad sitter i detaljerna. 

Att ha en professionell Way of Selling gör det enklare att leda, dela ”best practice” och snabbt få igång nya medarbetare. Vill du se ett konkret exempel på vad vi gjort för andra, är det bara att kontakta oss för demo. 

Scroll to Top