SÄLJKOMPETENSANALYS

De flesta säljorganisationer vill satsa på sin personal och är positiva till utbildningar men känner ovisshet kring vad investeringen ger tillbaka. Och detta med all rätt då forskarna är överens om att 80% av alla utbildningsinsatser är bortkastade pengar. En utmaning många står inför är att veta exakt vad teamet och individen behöver utveckla för att lyckas bättre. Bristande kunskap resulterar många gånger i missriktade punktinsatser istället för en lyckad strategisk kompetensförflyttning.

Från tro till vetskap. De som lyckas och de som missar målet har en sak gemensamt; de har svårt att sätta fingret på varför. Vi mäter både individens och gruppens samlade kunskapsnivå uppdelat på deras viktigaste nyckelarbetsuppgifter. Varje individ och grupp ska veta exakt vad de gör bra, var deras utvecklingspotential finns och hur de kan utvecklas. Med oss går du från att tro till att veta.

COMPASS POINT® är en unik kompetensinventering framtagen för att mäta säljkompetens utifrån företagets säljprocess. Tack vare inventeringen blir kunskapsnivån både tydlig och mätbar för individen, teamet och organisationen i stort. När kompetensnivån blir mätbar kan organisationen planera strategiska kompetensförflyttningar, mäta utfallet av utbildningsinsatser samt på team- och individnivå coacha, dela och träna där det finns behov och gör skillnad.

COMPASS POINT® är ett 180 graders feedbackverktyg med 40 kompetensfrågor utifrån teamets säljprocess. Säljaren och säljchefen skattar sig själva samt får feedback från chef och kollegor vilket ger en nulägesbild över individernas och teamets samlade kompetensnivå. Frågor och frågeområden anpassas för maximal relevans. Analysen sker i tre steg. 1. Anpassning. 2. Mätning via app. 3. Rapportering i workshop.

Appen laddas ner gratis via App Store eller Google Play och skattningen kan sedan göras när och var det passar individen bäst. Att besvara frågorna tar ca 15 minuter per person. I workshopen går vi igenom utfallet med uppdragsgivaren med syfte att skapa klarhet gällande resultat samt handlingsplan för fortsatt utveckling.

Ladda ned pdf om Säljkompetensanalys?

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.