OPERATIV SÄLJLEDNING

Säljledarutbildning

Kort om utbildningen

  Längd:        2+2 dagar + coaching
  Pris:             34 200 kr
   Ort:              Stockholm
  Typ:             Öppen utbildning

Bakgrund

EN CHEF MÅSTE du följa. En ledare vill du följa. Ledarskap är ett förhållningssätt, inte en position. Att vara en säljchef som medarbetarna har förtroende för, ser upp till och respekterar är inte helt lätt. Ledarskap är ett hantverk som kräver både kunskap och praktisk förmåga. Det gäller att styra, engagera och inspirera medarbetarna till att prestera optimalt. Säljledning handlar om företagets och säljledarens förmåga att leda teamet och driva resultatet framåt.

Om säljchefsprogrammet

MED OSS FÅR du verktygen och metoderna för att än mer framgångsrikt och effektivt kunna leda ditt säljteam mot nya höjder.
Det kommer alltid finnas mer att göra än vad det finns tid, vilket innebär att säljchefens förmåga att prioritera och välja bort mindre viktiga tidstjuvar är avgörande för dennes och teamets effektivitet och resultat. Operativ säljledning är ett program som hjälper dig att tydliggöra rollen, ansvar och säljchefens nyckelarbetsuppgifter, dvs. målstyrning, kundbashantering, det situationsanpassade ledarskapet, teammöten och effektiva sambesök. Målet med programmet är att utveckla dig som säljledare, för att du i din tur ska lyckas göra säljarna bättre, vilket är den absolut viktigaste nyckeln för ett framgångsrikt resultat.

”Jag kan verkligen rekommendera utbildning ”Operativ säljledning” som givit mig både tips och konkreta verktyg för att utveckla mig själv och mina arbetsmetoder. Jag fick tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation, vilket gav mig värdefulla insikter om mina styrkor och vad jag behöver utveckla för att bli en så komplett ledare som möjligt.”  – NICKLAS HÄLLSTRÖM, FÖRSÄLJNINGSCHEF SF MEDIA

 

De tre viktigaste delarna ur innehållet

1. Målstyrning & kundbashantering

100 KNACK GER 10 snack som ger 1 tjack. Försäljning är mycket av ett ”numbers game”; ju fler vi träffar desto större chans till affär. Men något som är minst lika viktigt är kvalitén på det vi gör och vilka vi prioriterar att bearbeta, dvs. valet av kundfokus och säljchefens förmåga att målstyra och hjälpa sina säljare att prioritera rätt. I denna utbildning hjälper vi dig som säljchef att skapa tydlighet kring fokus och prioriteringar, vilket kommer öka ditt teams aktivitetsnivå, motivation och i slutändan resultat.

2. Situationsanpassat ledarskap 

EN AV SÄLJCHEFENS viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ett motiverat team som ständigt utvecklas. Det är en konst att hantera människor och chefens samtal är avgörande för din och gruppens framgång. Det situationsanpassade ledarskapet handlar om att du kan anpassa din ledarstil efter person och situation. En mogen och erfaren medarbetare behöver inte instrueras medan en helt ny person kan behöva vägledning och instruktioner. I denna utbildning hjälper vi dig som säljchef att finna balans mellan en stödjande och styrande ledarstil, vilket handlar om att vara flexibel och kunna bemästra de olika samtalsverktygen såsom coachning, feedback, delge beslut, tillsägelse och att delegera.

3. Sambesök & teammöten

EN BRA TRÄNARE lämnar inte sina spelare när det är match, tränaren står bredvid och observerar, peppar, coachar och ger feedback på det som händer. Ett operativt säljledarskap handlar om att vara nära affären. Säljteammöten och sambesök är operativa forum där du som säljchef har möjlighet att se hur dina säljare presterar, vilket är avgörande för hur du på bästa sätt ska styra, coacha och lyfta ditt team och dina säljare.  

Ur innehållet

 • Säljchefen - roll, ansvar och förväntningar
 • Säljchefens 4 nyckelarbetsuppgifter
 • Att leda utifrån säljprocessen
 • Målstyrning och målsamtal
 • Utvecklande sambesök med konstruktiv feedback
 • Effektiva teammöten - struktur för att driva mot resultat
 • Chefens samtal - de olika samtalstyperna
 • Personkemi - konsten att få med sig individ och grupp
 • Frågemetodik och konsten att lyssna
 • Det coachande ledarskapet - samtal för förståelse och motivation
 • Konstruktiv feedback - att ta och ge feedback för förstärkning och korrigering
 • Delge beslut - konsten att tydliggöra och stå bakom fattade beslut
 • Tillsägelse - förmågan att framföra kritik på ett konstruktivt sätt
 • Konflikthantering - att förebygga och hantera konflikter
 • Handlingsplan

 

Målgrupp

KURSEN VÄNDER SIG till dig som leder eller ska börja leda ett säljteam inom B2B och B2C försäljning. De flesta som går kursen är försäljningschefer, försäljningsdirektörer, Vd, affärsområdeschefer, regionchefer eller teamledare.

Plats, tid & pris

Plats:              Stockholm, No18 centralstation
Kurstider:      09.00-16.00 (kom gärna vid 08.30 för en lätt frukost)
Lunch:            kl. 12.00-12.45 (lunchbuffé ingår på No18)
Pris:                 34 200 kr

Kursdatum

2022
Start 1: 14-15 mar + 28-29 mar
Start 2: 2-3 maj + 16-17 maj
Start 3: 5-6 sep + 19-20 sep
Start 4: 7-8 nov + 21-22 nov

LADDA NED PDF OM OPERATIV SÄLJLEDNING


Företagsanpassad utbildning

VI KAN ÄVEN genomföra denna utbildning som företagsanpassad. Antingen rakt av från kursbeskrivningen eller anpassat utifrån era behov, mål och utmaningar.

Mindit – The House of Sales
VI PÅ MINDIT gör en sak och en sak riktigt bra vi utbildar inom försäljning. Det handlar ofta om att utbilda ledningsgrupper, säljchefer, KAM och säljare men även om att utbilda den övriga organisationen i att bli mer säljande och affärsmannamässiga.

Vår vision är att tillsammans med våra kunder utveckla och revolutionera utbildningsbranschen. Välkommen med på vår resa!

 

ANMÄLAN

 

 

OMDÖMEN

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.