OPERATIV SÄLJLEDNING – ÖPPEN UTBILDNING

SÖKER DU EN PRAKTISKT SÄLJLEDARUTBILDNING SOM LEDER TILL ATT DU:

 • Växer i rollen och har möjlighet att ta ett större ledaransvar?
 • Får ytterligare tydlighet kring din roll, ansvar och dina nyckelarbetsuppgifter?
 • Utvecklar din förmåga att peppa, coacha och styra grupp och individ mot uppsatta aktivitets- och resultatmål?
 • Utvecklar din förmåga att motivera och utveckla ditt team på ett inspirerande sätt?
 • Får träning i utvecklande sambesök och effektiva team-möten som ger energi?
 • Tränar och utvecklar chefens samtalsformer, dvs. RAK-samtal, coachningsamtal, medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, delge beslut, tillsägelser och konstruktiv feedback?

 

OM SVAREN ÄR ÖVERVÄGANDE JA ÄR DETTA PROGRAM NÅGOT FÖR DIG!

 

BAKGRUND

EN CHEF MÅSTE du följa. En ledare vill du följa. Ledarskap är ett förhållningssätt, inte en position. Att vara en säljchef som medarbetarna har förtroende för, ser upp till och respekterar är inte helt lätt. Ledarskap är ett hantverk som kräver både kunskap och praktisk förmåga. Det gäller att styra, engagera och inspirera medarbetarna till att prestera optimalt. Säljledning handlar om företagets och säljledarens förmåga att leda teamet och driva resultatet framåt.

 

OM SÄLJCHEFSPROGRAMMET

MED OSS FÅR du verktygen och metoderna för att än mer framgångsrikt och effektivt kunna leda ditt säljteam mot nya höjder.
Det kommer alltid finnas mer att göra än vad det finns tid, vilket innebär att säljchefens förmåga att prioritera och välja bort mindre viktiga tidstjuvar är avgörande för dennes och teamets effektivitet och resultat. Operativ säljledning är ett program som anpassas efter kund där vi tydliggör ansvarsområden och tränar på säljchefens nyckelarbetsuppgifter, dvs. målstyrning, kundbashantering, det situationsanpassade ledarskapet, teammöten och effektiva sambesök. Målet med programmet är att utveckla högpresterande säljledare som gör säljarna bättre, vilket är den absolut viktigaste nyckeln för ett framgångsrikt resultat.


DE TRE VIKTIGASTE DELARNA UR INNEHÅLLET

MÅLSTYRNING & KUNDBASHANTERING. 100 KNACK GER 10 snack som ger 1 tjack. Försäljning är mycket av ett ”numbers game”; ju fler vi träffar desto större chans till affär. Men något som är minst lika viktigt är kvalitén på det vi gör och vilka vi prioriterar att bearbeta, dvs. valet av kundfokus och säljchefens förmåga att målstyra och hjälpa sina säljare att prioritera rätt. Vi hjälper säljchefen att skapa tydlighet och samsyn kring fokus och prioriteringar, vilket ökar både aktivitetsnivån, motivationen och i slutändan resultatet.

SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP EN AV SÄLJCHEFENS viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ett motiverat team som ständigt utvecklas. Det är en konst att hantera människor och chefens samtal är avgörande för dennes och gruppens framgång. Det situationsanpassade ledarskapet handlar om att kunna anpassa sin ledarstil efter person och situation. En mogen och erfaren medarbetare behöver inte instrueras medan en helt ny person kan behöva råd och instruktioner. En utmaning är att finna balans mellan en stödjande och styrande ledarstil, vilket handlar om att vara flexibel och kunna bemästra de olika samtalsverktygen såsom coachning, feedback, delge beslut, tillsägelse och att delegera.

SAMBESÖK & TEAMMÖTEN. EN BRA TRÄNARE lämnar inte sina spelare när det är match, tränaren står bredvid och observerar, peppar, coachar och ger feedback på det som händer. Ett operativt ledarskap handlar om att vara nära affären. Säljteammöten och sambesök är operativa forum där säljchefen har möjlighet att se hur säljarna presterar och peppa, styra, coacha och lyfta individen och teamet.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL

 • Säljchefen - roll, ansvar och förväntningar
 • Säljchefens nyckelarbetsuppgifter och påverkandecirkel
 • Att leda utifrån säljprocessen
 • Målstyrning och målsamtal
 • Sambesök - struktur för utvecklande sambesök och feedback
 • Effektiva teammöten - struktur för att driva mot resultat
 • Chefens samtal - de olika samtalstyperna
 • Personkemi - konsten att få med sig individ och grupp
 • Frågemetodik och konsten att lyssna
 • Det coachande ledarskapet - samtal för förståelse och motivation
 • Feedback - konstruktiv feedback för förstärkning och korrigering
 • Delge beslut - konsten att tydliggöra och stå bakom fattade beslut
 • Tillsägelse - förmågan att framföra kritik
 • Konflikthantering - förebygga och hantera konflikter
 • Handlingsplan

 

FÖR VEM

Kursen vänder sig till dig som leder ett säljteam inom B2B och B2C (inte retail).

 

VAD SÄRSKILJER DENNA UTBILDNING PÅ MARKNADEN?

Vi använder konsulter med lång egen erfarenhet av att arbeta som säljare, säljchef och utbildningskonsult, vilket gör att de har förståelse för problematiken och kan bidra med tankar och idéer utifrån egen erfarenhet. Den individuella coachingen efter respektive modul hjälper dig i implementationen , dvs. att gå från ord till handling.

 

FAKTA

Omfattning: 2 + 2 utbildningsdagar samt 2 individuella coachningssamtal
Total pris: 34 200 kr
Datum:
2019
Q4, 18-19 nov + 9-10 dec  
2020
Q1, 2-3 mar + 16-17 mar
Q3, 7-8 sep + 21-22 sep
Q4, 16-17 nov + 30 nov-1 dec

Plats: Stockholm, no18 Centralstation

Ladda ned en pdf med all information om OPERATIV SÄLJLEDNING

 

ANMÄLAN

 

 

OMDÖMEN

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.