VÄRDEBASERAD FÖRSÄLJNING – ÖPPEN UTBILDNING

 

SÖKER DU EN PRAKTISKT SÄLJUTBILDNING SOM LEDER TILL ATT DU:

·       Växer i säljrollen och sticker ut ur mängden?

·       Blir mer av en affärspartner snarare än en traditionell säljare?

·       Får en ökad förståelse och kunskap kring säljprocessen och hur du kan addera värde i respektive del i processen?

·       Gör en förflyttning från att sälja produkt och tjänst till att sälja kundvärde?

·       Får ökad förståelse för hur företagets produkter och tjänster påverkar kunders affär?

·       Hamnar mindre i rabatt- och prisdiskussioner och mer i att prata lönsamhet och kostnadsbesparingar?

OM SVAREN ÄR ÖVERVÄGANDE JA ÄR DETTA PROGRAM NÅGOT FÖR DIG!

 

BAKGRUND

Säljrollen har förändrats drastiskt under de senaste åren och tiden för att bygga långsiktiga relationer genom ”fikamöten” är i de flesta fall branscher över. Våra kunders ”stakeholders” stannar allt kortare tid på sin position och de är mer tidspressade än någonsin, vilket ställer nya och högre krav på oss i säljrollen. Vi behöver vara mästare på att snabbt skapa förtroende, personkemi och addera kundvärde. Att addera kundvärde kunde tidigare vara att presentera vår produkt eller tjänst, men idag krävs det mer då våra kunder ofta är pålästa om både våra och våra konkurrenters produkter. Produkt- och tjänstepresentatörens tid är över och den värdebaserade säljarens tid är nu. När kunderna är redo att betala för våra kundmöten vet vi att vi är på rätt väg, vi adderar värde!

 OM PROGRAMMET

MED OSS FÅR du verktyg, metoder och träning för att än mer framgångsrikt och effektivt kunna sticka ut i mängden och addera riktigt kundvärde. Värdebaserad försäljning är ett program där vi förtydligar säljprocessen och hur du kan addera värde i respektive del, dvs. i allt ifrån planeringsfasen, mötesbokningen, kundmöten och i uppföljningen samt kundvärden. Målet med programmet är att det ska bli supertydligt vad du gör bra och vad du specifikt behöver göra annorlunda för att bli än mer framgångsrik i att addera kundvärde, vilket i sin tur leder till bättre kundrelationer, fler och större affärer, dvs. mer försäljning.

DE TRE VIKTIGASTE DELARNA UR INNEHÅLLET

1.    SELLING IS NOT TELLING

MÅNGA SÄLJARE OCH säljorganisationer åker runt som vandrande produktkataloger och presenterar något som kunden redan känner till eller som de lika gärna kunnat skicka. Värdebaserad försäljning handlar om att addera värde genom förmågan att omvandla produktinformation till specifik kundnytta, att gå från produktpresentation till problemlösare och sätta lösningen i relation till nyttan den skapar.

2.    INGET BEHOV INGEN FÖRSÄLJNING

DET ÄR SVÅRT ATT skapa och addera värde om vi inte förstår vad kunden värdesätter. Värdebaserad försäljning handlar om att gå från tro till veta, dvs. ta reda på vad kunden vill åstadkomma och hur du kan göra deras resa enklare, tryggare och mer effektiv. Det handlar om att förstå vilket värde din specifika produkt adderar i form av t.ex. pengar, tid, nöjdhet och lojalitet.

3.    VÄRDEBASERAD FÖRSÄLJNING

TRANSAKTIONELL FÖRSÄLJNING ÄR en enklare typ av försäljning där kund och leverantör byter pengar mot produkt/ tjänst utan vidare stöd och hjälp i inköpsprocessen. Den typen av försäljning sker allt mer digitalt eller via centrala inköp. Detta innebär att vi som säljare behöver göra en resa från den traditionella produktpresentatören till att bli mer konsultativa affärspartners. En partner som stöttar, hjälper, och utmanar i mer komplexa frågor som adderar verkliga kundvärden, vi kallar det för värdebaserad försäljning.

UR INNEHÅLLET

·       Värdebasera försäljning – vad innebär det i praktiken

·       Säljprocessen – att addera värde genom hela säljprocessen

·       Kundens köp – och beslutsprocess

·       Från produkt – till värdebaserad försäljning

·       Proaktiv planering – segmentering, prospektering och mötesförberedelse

·       Mötesbokning – intresseväckare kopplat till kundvärde för att komma igenom bruset

·       Professionell mötesförberedelse – mål, syfte och agenda

·       Intressentanalys – ”Stakeholders” påverkan och köpmotiv

·       Effektiv frågemetodik – struktur och frågebatteri för att tydliggöra kundens behov

·       Argumentationsteknik – kopplingen mellan produkt och kundnytta

·       Avslutstekniker – sänka priset eller höja det upplevda värdet

·       Prisdifferentiering – att ta betalt på nya sätt

·       Förhandlingsteknik – de egna och kundens förhandlingsvalutor

·       Time management – planera och avsätta tid för värdebaserad försäljning

·       Uppgifter och handlingsplan

 

FÖR VEM

Kursen vänder sig till dig som leder ett säljteam inom B2B och B2C (inte retail).

VAD SÄRSKILJER DENNA UTBILDNING PÅ MARKNADEN?

Vi använder konsulter med lång egen erfarenhet av att arbeta med värdebaserad försäljning utifrån sälj-, säljchefs- och utbildningsrollen, vilket gör att de kan bidra med djup kunskap, egna erfarenheter, tankar och idéer. Den individuella coachingen hjälper dig i implementeringen av den nya kunskapen, dvs. att du går från ord till handling.

FAKTA

Omfattning: 2 + 2 utbildningsdagar samt 1 individuellt coachningssamtal.
Total pris: 34 200 kr
Datum:
2019
Q4, 14-15 okt samt 11-12 nov
2020
Q1, 9-10 mar + 23-24 mar
Q3, 14-15 sep + 28-29 sep
Q4, 23-24 nov + 7-8 dec

Plats: Stockholm, no18 Centralstation

Ladda ned en pdf med all information om VÄRDEBASERAD FÖRSÄLJNING   

 

ANMÄLAN

 

 

OMDÖMEN

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.