Investering eller kostnad?

80% av alla utbildningsinsatser är bortkastade pengar utifrån ett ROI perspektiv, så frågan är befogad. 

 

Är utvecklingsinsatsen en kostnad eller en investering?

En klassiker är diskussionen mellan ekonomichefen och personalchefen. Ekonomichefen – tänk om vi nu väljer att satsa en massa pengar på personalen, och så slutar de? Personalchefen – men tänk om vi inte satsar på dem, och så stannar de?

Det finns inga garantier för att utbildningsinsatsen betalar tillbaka sig, men det finns konkreta och beprövade metoder för att lyckas. Genom vår erfarenhet så vet vi vad som behöver göras för att skapa effekt av en utbildning, men det är ett delat ansvar och vi kommer ta vårt. Kommer du som chef ta ditt?

 

 

4 nycklar för en utbildningsinsats som skapar resultat:

 1. Tydliggöra målbilden

En av nycklarna till att skapa utbildningsinsatser som ger resultat, är att sätta tydliga resultatmål.En för vag målbild ökar sannolikheten att vi inte uppnår det önskade resultatet. Vad specifikt är det vi ska åstadkomma i form av resultat-, beteende och kompetensmål? Ju tydligare vi är i målbildsarbetet desto mer pricksäker blir utbildningen, då vi tillsammans driver åt samma håll.

Fördelen med försäljning och säljutveckling är att vi relativt enkelt kan göra ett estimat kring vad insatsen ger tillbaka kopplat till nyckeltal, såsom till exempel: antal samtal/möten/offerter, ”hitrate” och snittaffär.

Inför en utbildningsinsats kan vi tillsammans förtydliga målbilden och göra ett estimat för hur vi kan räkna hem investeringen. Detta brukar bli som bäst i samband med återrapportering av förstudien.

 

 

2. Förstudie & anpassning

Vi har alla varit på utbildningar där man inte helt känner igen sig. Vi arbetar med förstudier och anpassar utbildningen utifrån just er. Det gör att våra utbildningar alltid är relevanta och enkla att omsätta till den egna vardagen och verkligheten. En bonus är att vi även kan få med oss viktiga informella ledare tidigt i processen, vilket gör utvecklingsresan enklare och mer effektiv.  

Läs mer om processen >>

 

 

3. Chefsinvolvering

Vi skulle gärna säga att vi löser allt, och att du som chef inte behöver göra något för att få effekt på utbildningsinsatsen. Men vi säger inte det, för det är inte sant.

Vi kommer säkerställa att utbildningen är relevant och enkel att omsätta i den egna vardagen. Vi kommer ge konkreta verktyg och ge utrymme för träningen där vi dokumenterar ert ”best practice” arbetssätt.

Men du som chef har också ett väldigt viktigt ansvar, det är ansvaret att följa upp och ge feedback. Det handlar om att säkerställa att den nya kunskapen används, genom att följa upp, coacha och vara med på sambesök och ge konstruktiv feedback. Vi finns dock gärna som bollplank och sparringpartner för dig i implementeringsfasen vilket kan ske på en rad olika sätt. Säg bara till så hittar vi ett upplägg som passar just er situation och organisation. Vi kommer göra vår del, kommer du som chef gör din?

 

4. Way of selling

Vi ska inte underskatta utmaningen att få till en beteendeförändring som håller över tid. Det ligger alltid nära till hands att göra som man alltid har gjort, och då i bästa fall få det resultat man alltid har fått. För att få till en beteendeförändring som blir en kulturförändring, dvs. något som lever kvar och blir det självklara för nyanställda, så behöver man tydliggöra och dokumentera. Way of Selling handlar om att förtydliga säljprocessen och ett ”best practice” arbetssätt i respektive fas. Det kan till exempel handla om att förtydliga hur vi agerar i planeringsfasen, hur vi konkret hanterar de vanligaste invändningarna, hur vi konkret går på avslut och förhandlar. Det är ett dokument som i detalj beskriver de viktiga detaljerna som gör skillnad. Varför, jo mästerskapet och skillnaden som gör skillnad sitter i detaljerna.

Det finns många företag som arbetar med säljutveckling, men vi är det enda företaget som arbetar med vad vi kallar Way of Selling, vilket gör det enklare att leda, dela ”best practice” och snabbt få igång nya medarbetare.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.