ROLF banner WEB 2560

ROLF – En fantastisk plattform för tillväxt och utveckling av era säljande medarbetare

Vi hjälper er att bli en reflekterande organisation med lärande feedback ​

Som partner till ROLF kan vi erbjuda er det populära och moderna verktyget för att bygga vidare på den säljutbildning ni genomför tillsammans med oss. Det är den perfekta appen för att snabbt och smidigt jobba kontinuerligt med reflektion, aktivitetsuppföljning och feedback. Vi ser till att ni kommer igång och anpassar er ROLF efter er säljprocess och den best-practice som vi tillsammans har identifierat för era säljare.

Följ upp och driv aktivitet i er säljprocess

ROLF genom Mindit - The House of Sales | En plattform för tillväxt och utveckling

Mindits uppdrag innebär ofta att med hjälp av konsultinsatser och utbildning identifiera och implementera best-practice för era säljande medarbetare. Men om vi ska vara ärliga är det bara börja på en utvecklingsresa som kan ta er verksamhet till oanade höjder.

Effektiv utveckling över tid – på riktigt

För att verkligen få till omfattande positiv utveckling över tid, behöver vi följa upp en utbildningsinsats. Repetitionsutbildning kan hjälpa, men en annan metod är att ni själva aktivt följer upp och låter era medarbetare reflektera över sin egen prestation och utveckling. Med hjälp av ROLF går det snabbt och smidigt. Det hjälper era chefer att hålla en röd tråd i sina medarbetares utveckling över tid, och gör det enkelt att hålla medarbetarsamtal efter en struktur som ger resultat.

Reflektion – Verktyget för ökat välbefinnande i din organisation

Reflektion är grundmodulen i ROLF som ger ökat ägande och utvecklar dialog mellan ledare och medarbetare. Den tar även pulsen på organisationen i realtid.

Här kan medarbetaren skriva en reflektion över det gångna arbetet under veckan. Vad har fungerat bra eller mindre bra, och var finns det någon frustration? Du kanske har fastnat i en uppgift på grund av ett tekniskt eller personligt hinder. Samtidigt kan medarbetaren tagga ord som visar hur hen tänker eller känner. Medarbetaren tar ansvar för sin egen utveckling och du ser till att alla i organisationen utvecklas kontinuerligt över tid.

Läs mer om ROLF här »

ROLFING – Ett verktyg för att följa upp och utvärdera era säljares arbetssätt

Rolfing är både coachning, processledning och förändringsledning i ett. Det är en del i ROLF där ni kan bygga flöden på processer med viktiga återkopplingspunkter. Det ger stöd i att tydliggöra vilka beteenden som belönas vid olika tidpunkter, såsom kundmöten och ordermottagningar.

Era processer
Utveckla era processer med ROLF och Mindit

Alla verksamheter har sina egna processer som är viktiga att följa för att lyckas och nå framgång. I Rolf kan du skapa mallar för alla delar av organisationen eller för teamet, utifrån hur era viktigaste processer ser ut.

Skapa en arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat. Med Rolfs verktyg blir resan dit både smidig och rolig!

Rulla till toppen