iStock 621979270 envy web

Spretig kompetensnivå i säljteamet?

Har du också ett team där det är stora skillnader mellan säljarnas kompetens och erfarenhet?

Om du har det så är du inte ensam. Men är det bra eller dåligt kan man fundera på?

Jag pratar med 100-tals försäljningschefer varje år och får ofta höra något liknande; ”Vi har ett väldigt spretigt säljteam rent kompetens- och erfarenhetsmässigt. Varje säljare arbetar lite på sitt eget sätt och alla bra på något, men de har väldigt olika styrkor och utvecklingspotential.”

Jag upplever att det finns en stor möjlighet i detta. För tänk om ditt team skulle bli ännu bättre på att komplettera och lära av varandra. Tänk om ni skulle få till en lärandekultur, där varje person delade med sig av sina små och stora säljhemligheter och framgångsrecept?

Den samlade kunskapen är enorm, frågan är bara hur mycket outnyttjad potential du har i ditt team? Skulle de kunna prestera 20–50% bättre? Och vad skulle det innebära för försäljningen, resultatet och för er kundupplevelse?

Jag upplever att det också finns en stor risk i att inte dela kunskap. Min farmor brukade säga att när någon dör, så brinner ett bibliotek ner med erfarenhet, kunskap och vishet. Hur mycket erfarenhet sitter hos de enskilda individerna i ditt team? Hur mycket riskerar ni att tappa när dina toppresterare väljer att gå vidare?

Du har säkert tänkt i dessa banor och jag upplever att många försöker få till en lärandekultur. Men svårigheten för de flesta är att få till en strukturerad värdeskapande ”best practice”, med delning som gör verklig skillnad. Vad är dina erfarenheter av detta?

// Mikael Nylund, VD 

Våra tips för att sprida best practice:

  1. Identifiera best practise för hur ni driver affärer i er unika verksamhet
  2. Skapa ett dokumenterat säljstrukturkapital att luta sig mot
  3. Avsätt tid för alla säljare att tillsammans träna på ert best practice 

Så kan vi hjälpa er att paktera och öka delning av best practise >


Rulla till toppen