All references:

Alla referenser:

Paragon byggde en otroligt bra grund för att kunna jobba vidare med säljutveckling och kundvård | Mindit - The House of Sales & Leadership
Paragon Nordic hero

Paragon byggde en otroligt bra grund för att kunna jobba vidare med säljutveckling och kundvård

Intervju med Pernilla Molander på Pargon Nordic

Med en gemensam metod samlade Paragon och Mindit input från den interna organisationen och byggde en ny säljmetod

Månadens säljledare februari 2022: Pernilla Molander, Head of sales och Key Account Manager på Paragon Nordic

Pernilla Molander på Paragon Nordic - Månadens säljledare med Mindit februari 2022

Paragon Nordic har växt stadigt de senaste 10 åren, berätta!
– Ja, en framgångsfaktor är att vi har haft en väldigt tydlig riktning och strategi för hur vi ska växa med både befintliga och nya kunder.

Dessutom har vi en bred kompetens, inklusive egna utvecklingsavdelningar och alla supporttjänster som behövs internt. Våra kunduppdrag sträcker sig ofta över flera år, så det blir viktigt för oss att bygga och vårda långsiktiga relationer som är gynnsamma för alla parter.

Jobbar långsiktigt med att bredda affären på befintlig kund

– Vi jobbar långsiktigt och inte minst med att bredda affären i befintliga samarbeten. Vi har flera olika produktområden med olika lagstiftningar. Här kan vi skapa värde genom att hjälpa våra kunder att komma in på helt nya områden.

Vi behöver också vara extremt lyhörda för marknadsutvecklingen och framtida behov, inte minst med globaliseringen som en viktig drivkraft. Vi behöver kunna agera globalt, fast med lokal förankring och produktion.

Vi jobbar förstås mycket på att nå ut med våra viktigaste budskap; vi har en tradition inom aerosoltillverkning, men vi gör redan så mycket mer och vill bredda oss inom dessa andra områden.

Tydligare röd tråd för komplexa uppdrag

– Vi är just nu inne i ett stort projekt tillsammans med Mindit – Paragon Sales Academy. Målet är att skapa samsyn och gemensamma verktyg mellan våra avdelningar, i syfte att skapa en ännu tydligare röd tråd för kunden.

Första utbildningstillfället var i december och nu är den i full gång.

En viktig parameter är komplexiteten i uppdragen. Våra account managers är huvudansvariga för kunden, men det är alltid många inblandade i projektet, till exempel koordinatorer, utvecklingsledare och andra avdelningar.

Hur fungerar samarbetet med Mindit kring Paragon Sales Academy?

Bilder på Pernilla Molander på Paragon Nordic

– Otroligt positivt hittills! Vi har en metod där vi bidrar tillsammans internt och med Mindit. Vi hämtar input från alla håll, så vi får en bra helhetsbild med alla de bästa perspektiven.

Vi kommer att ha en otroligt bra grund för att kunna jobba vidare med vår säljutveckling och kundvård. I slutändan behöver vi vara extremt lyhörda internt för att det ska fungera optimalt för kunden.

Vad är roligast med att vara säljchef på Paragon?

– Att få vara med hela vägen i de här projekten; från att kunden har en idé och sen se efter ett år när saken står färdig, lanserad och paketerad på butikshyllan. Och veta hur mycket samarbete som ligger bakom allt det hos oss på Paragon Nordic. Här finns så mycket kompetens och engagemang hos mina kollegor, så jag känner mig priviligierad.

Har du några tips till andra chefer i en liknande roll som din?

  • Jag tror att det är bra att ha en korrekt nulägesbild och kunna analysera den. Att tydligt definiera målbilden och vart man vill som säljchef.
  • För min egen del jobbar jag aktivt med att förstå hur mina kollegor uppfattar förändringar och nya idéer – att ta andras perspektiv.
  • Jag tycker det är viktigt att se verkligheten som den är och våga lyfta på stenar, även när man hittar svårigheter och problemområden.
  • Tänk på att utbildning är en sak, men sen börjar det stora arbetet att få alla att reflektera och börja implementera nya kunskaper och idéer.
Scroll to Top