All references:

Alla referenser:

Paulig Way of Selling blir ett stöd under årets fem perioder | Mindit - The House of Sales & Leadership
Paulig Hero

Paulig Way of Selling blir ett stöd under årets fem perioder

“Nya säljmanualen ger best practise i vad vi ska göra, men även hur vi är med varandra och med våra kunder”

Intervju med Peter Colliander, Country Manager Retail Sweden, Paulig

foto peter paulig square
Peter Colliander

Det har gått bra för Paulig, berätta!
– Våra produktvarumärken Risenta och Santa Maria har ju gått väldigt bra. Hela kategorin Tex-Mex har varit en framgångssaga, och den fortsätter att växa. Smaksättning och kryddor är hjärtat i verksamheten och spelar förstås en stor roll i framgången. Vi har haft ett enormt fokus på smak- och produktutveckling. Att alltid skruva lite granna, är ett motto.

Vad har hittills varit framgångsreceptet i säljarbetet?
– När jag började på Paulig kändes företaget som en upprorisk tonåring – man vågade utmana allt! Och även om bolaget nu är mer moget så har man kvar den här inställningen att vara hungrig och vilja utmana. Vi tar ingenting för givet och jobbar ständigt för att ta små steg och göra allt lite bättre.


Vad är nästa steg i säljutvecklingen?
– Vi upplevde att vi hade ett behov av att samla all kompetens som fanns hos våra säljare och ute i butik Vi ville göra det enklare att styra och leda teamet och samtidigt ge säljare tydligare ramar och förväntningar.

Vad gör ni just nu?

– Sedan ett års tid tillbaka jobbar vi därför fram Paulig Way of Selling. Det blir en handledning för alla steg i säljarbetet, från säljstart med planering till genomförande och uppföljning.
Det handlar om best practise i vad vi ska göra, men även hur vi är med varandra och med våra kunder. Till exempel att alltid ha en vinnande attityd. Vi jobbar med heldagsutbildningar där Mindit guidar och har en del teori, men det är vi på Paulig som gör jobbet.

Hur kommer ni använda det här nya verktyget?

Manadens saljledare sep 2021 Peter Colliander Alt3
Månadens säljledare september 2021 – Peter Colliander på Paulig

– Paulig Way of Selling kommer bli ett hjälpmedel för säljare under årets fem säljperioder. När varje period ska planeras utgår vi ifrån verktyget. Det blir också ett sätt för regionchefer att jobba med respektive säljare utifrån best practice. Som säljare kommer det tydliggöra förväntningarna på mig och mitt uppdrag.

Vad märker du för effekter redan nu?
– Bara själva processen att jobba tillsammans med säljkåren för att ta fram best-practice ger mycket energi och tankar. Förhoppningen är att det leder till ökad effektivitet och lönsamhet över tid.

I allt detta väver vi in vårt motto om en vinnande attityd. Sen är säljarbetet alltid ett hantverk, så det gäller att få ut detta i praktiken också. Det kommer vi jobba med.


Har du några tips till andra chefer i en liknande roll som din?
– Jag tycker att det finns många sätt att vara en bra säljchef på. Min egen filosofi är att jag jobbar aktivt med framför allt tre saker:

  • Uppmuntran – stärka självförtroendet hos varje medarbetare.
  • Närvarande i uppföljning: Fråga hur går det och visa att man bryr sig
  • Tydlig med återkoppling. Här jobbar jag med självutvärdering och att ha en coachande inställning.

Jag försöker tydliggöra förväntningarna: hur arbetar vi och varför. Och inte minst uppmuntra egna initiativ.


Hur känns det att bli utsedd till Månadens säljledare?
– Fantastiskt! Men jag vill understryka att vi är ett stort team och alla delar måste hänga ihop och leverera för att må framgång. Vi är många som har en del i framgången.

Scroll to Top