168474 Woman Man Businessman Businesswoman 1200px 1

Vad gör du för att korta ner onboardingen?

Det har aldrig varit viktigare än vad det är i dag att korta ner onboarding-tiden, alltså tiden det tar för en medarbetare att börja prestera och generera tillbaka till sin organisation och dess kunder. 

Varför är detta viktigare än någonsin? Jo det finns två starka krafter på marknaden.

1. Nummer ett är att säljarbetet blir mer och mer komplext. Den andra är att vi människor blir mindre och mindre lojala mot vår arbetsgivare.

Vad menar jag då med att säljarbetet har blivit mer komplext?

För att kunna konkurrera på marknaden behöver många bolag som vi träffar dela upp sin försäljning utifrån dess komplexitet. Den enkla transaktionella försäljningen, dvs. det som går att sälja och köpa utan att du behöver prata med någon, den blir automatiserad och digitaliserad. Medan den mer komplexa försäljningen är den som hamnar eller stannar kvar på säljkårens bord.

Som säljare räcker det inte längre att du kan dina produkter och tjänster och förstår vad de gör. Nu behöver du även förstå vad produkterna och tjänsterna ger. Och många gånger behöver du dessutom förstå vad de ger för personer i olika roller med skilda behov och köpmotiv.

2. Den andra delen, dvs. att vi blir mindre och mindre lojala mot vår arbetsgivare, är ingen nyhet.

Vi är alla hoppjerkor i jämförelse med tidigare generationer och just nu har många bolag svårare än någonsin att attrahera och behålla sina duktiga medarbetare över tid.

Slår vi ihop dessa två krafter, dvs. att du med största sannolikhet kommer att tappa duktiga medarbetare snabbare än tidigare, samtidigt som det kommer ta längre tid än tidigare att få igång nya medarbetare på grund av den ökade komplexiteten, så förstår vi att vi har en utmaning.

Våra tips för att korta ner onboarding:

  1. Identifiera best pracise för försäljning i er unika verksamhet
  2. Dokumentera best practise i ett väl paketerat och lättillgängligt format
  3. Skapa och dokumentera en strukturerad helhetsprocess för on-boarding 

Så kan vi hjälpa er att korta ner onboarding och öka delning av best practise >

Scroll to Top