pe accounting artikel

PE Accounting imponerar med sin starka vilja till ständig förbättring

Intervju med Erik Skoting, Försäljningschef på PE Accounting

Med ett tydligt tillvägagångssätt inom sälj, och sin förmåga att hålla säljteamet motiverat, lyckas PE Accounting fortsätta prestera även i svårare tider.

Med ett redan väl fungerade sälj imponerar PE Accounting med sin starka vilja till ständig förbättring. Framgången ligger i att våga stanna upp för att förfina och utveckla detaljerna.

Under de senaste månaderna har säljteamet på PE Accounting tillsammans stärkt sin säljprocess och uppnått imponerande resultat. Mindit har haft förmånen att prata med Erik Skoting, försäljningschef på företaget och som är utnämnd till månadens säljledare.

MicrosoftTeams image

Grunden till framgången ligger, enligt Erik, i att involvera hela företaget i säljdialogen och skapa en nyfikenhet för sälj även bland andra funktioner inom organisationen. Genom sitt metodiska tillvägagångssätt har Erik framgångsrikt skapat en miljö där idéer och kunskap delas fritt och där säljarna ständigt utvecklas.  

”Att sälja är en match och matcher kräver träning, inte bara i våra skarpa säljmöten, utan även utanför spelplanen. Därför valde vi Mindit’s upplägg för säljutveckling, för att hitta nya arbetssätt och att gemensamt, träna, träna, träna. För lite bättre i varje led blir en stor påverkan på slutresultatet.” – Erik 

PE fokuserar på ständig utveckling och bibehåller uppmärksamhet på detaljerna

Mindit’s motivering till nomineringen: 
”För att PE Accounting lyckas lyfta säljarbetet och hur medarbetarna arbetar med kunddialogen genom hela bolaget.  Framförallt genom deras metodiska och lugna sätt att se förbättring. PE har lyckats bygga ett klimat med högt i tak och delande i gruppen. Trots att de i grunden har ett fungerande sälj så vågar de stanna upp för att utveckla detaljerna.” 

Målmedvetenhet och uthållighet driver PE till att bli bäst i Sverige

PE Accounting har vuxit stadigt de senaste åren och trots deras framgångar har de alltid strävat efter att förbättra och utveckla sin säljprocess. Det har en gynnsam tillväxt på 30% och en imponerande historia som gasellförretag 6 år i rad.  

Sedan start har bolagets vision varit att ge entreprenörer, företagsledare och ekonomichefer total kontroll över sin ekonomi, detta genom att erbjuda marknadens mest automatiserade ekonomisystem där även ekonomikonsulter ingår. 

Erik berättar att hans intresse för säljutveckling började redan under sina tidiga år som säljchef. Med fokus på affären och en nyfikenhet på att göra affärer har han utvecklat en stark passion för att träna och förbättra sina säljteam.  

För Erik och PE Accounting är målen tydliga, de strävar efter att bli Sveriges bästa. Med sin långsiktiga vision och tydliga fokus på utveckling är de fast beslutna att fortsätta växa och överträffa sina budgetmål.  

”Långsiktigt ska vi bli Sveriges största säljavdelning, vi ska vara bäst. 
Kortsiktigt ska vi ta vår budget. Vi ska inte nöja oss och alltid jobba för utveckling och gå vidare.” Erik 

Nyckeln till säljteamets motivation – så hanterar PE sina utmaningar

PE Accounting har ett tydligt tillvägagångssätt inom sälj, och med sitt tålamod och sin förmåga att hålla sitt säljteam motiverade lyckas de fortsätta prestera även under mer utmanande tider. Då tjänsten ofta innebär en förändring av en central funktion hos kunden så krävs en pedagogisk och förtroendegivande kunddialog som ställer kunskapskrav på säljteamet.  

Erik belyser vikten av att ge frihet i arbetssättet, kombinerat med tydliga mål och förväntansbild. 

”Vi fortsätter lita på det vi gör, att vi vet vad vi gör. Vi fortsätter motivera även när det går sämre. Vi satsar på frihet med tydliga mål och ser till att förväntansmålet är förstått.” 

Lärdomarna efter utvecklingsinsatsen – små detaljer gör stor skillnad

Tillsammans med Mindit arbetade PE fram deras Way of Selling, vilket bidrog till fler bra coachingmoment till säljarna, något som teamet nu har att luta sig tillbaka emot. Smådetaljer har slipats på, detaljer som gör stor skillnad, vilket de nu har kunnat följa upp. Erik berättar att Mindit’s input på teamets arbetssätt visar sig vara i samsyn med hans egen analys men att de fortfarande såklart har mycket att lära. Genom deras dedikerade arbete och strävan efter att förbättra säljarbetet visar nu PE Accounting att kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång inom försäljning. 

”Det känns skönt att veta var man står. Man gör en uppskattning innan på vad man tror, och har nu fått det bekräftat, vi har definitivt blivit mer koncentrerade. Och det är det träning gör, det hjälper oss att förbereda oss på det oförberedda.” – Erik 

Erik Skoting profil 1

Eriks framgångstips för säljprocessen

  • Bygg på den interna kompetensen och lita på säljgruppens erfarenhet.
  • Handplocka ditt team och ta vara på kunskapen i gruppen. Ingen är bäst på allt, men alla är bra på något. Plocka fram det och få folk omkring dig att lyftas och känna att dom är bra på något.  
  • Investera tid i att diskutera och förbättra säljprocessen. Lägg tid på att diskutera fokus. Tusen säljmöten nästa år? För en dialog om framtid och utveckling “Hur kommer vi ha säljmöten idag, imorgon och om 5 år?”  

”Detaljer spelar en avgörande roll i säljprocessen och små förbättringar kan göra stor skillnad. Framgången ligger i att fokusera på att utveckla ditt säljteam genom att ge dem verktyg och tiden att diskutera säljprocessen. Fokus bör också vara på att dra nytta av teamets kunskaper och kompetenser för att skapa en miljö där alla känner sig betydelsefulla och uppmuntras att bidra med sitt unika kunnande.” – Erik

Scroll to Top