öppen kurs ledarskap

Om du vill stärka ditt ledarskap eller din försäljning så har vi utbildningarna för dig. Med våra öppna utbildningar får du möjligheten att utvecklas med personer från andra företag i liknande roll. Vi har öppna utbildningar inom: försäljning, självledarskap, ledarskap och i att leda verksamheten. 

transparent image 01
a kompetens

Leda sig själv

Självledarskap

Förmågan att leda sig själv är en färdighet som krävs för ett hälsosamt arbetsliv. I dagens arbetsliv är självledarskap en viktig kompetens då vi arbetar mer på distans och behöver kunna hantera den ökande förändringstakten och de utmaningar som vi möter. Att leda sig själv är en avgörande färdighet...

Presentationsteknik

Genom vår omfattande kurs i presentationsteknik kommer du att utveckla färdigheter för att effektivt leverera ditt budskap och känna dig trygg som presentatör. Men vad är hemligheten bakom framgångsrika presentationer och hur uppnår vissa talare en sådan självsäkerhet? Vad kan du göra för att skapa bättre förutsättningar för att...

Personlig Effektivitet

I vår praktiskt orienterade kurs i Personlig Effektivitet får du en omfattande förståelse av hur du kan förbättra din tidsanvändning genom effektivare planering, nya perspektiv och arbetsmetoder. Kursen ger en översikt av hur du kan använda tekniska verktyg för effektivitet, men vi kommer inte att praktiskt arbeta i något...

Effektiv kommunikation

Förmågan att kommunicera är människans allra viktigaste kompetens. Missförstånd som får växa fritt skapar frustration och oro. Det mesta handlar om att vi inte förstår varandra och inte anpassar vår kommunikation till andra. Tillit och en välfungerande kommunikation bidrar till att vi vågar dela med oss av idéer och synpunkter...

Leda andra

Transformerande ledarskap

Transformerande ledare är inte bara visionära och förebilder, de är också skickliga på att utveckla och utmana sina medarbetare samt att ta bort hinder för att underlätta för andra att agera. En kärnaspekt i detta ledarskap är förmågan att bygga tillit. Genom transformerande ledarskap skapas en miljö där medarbetare är...

Skapa effektiva team

I denna ledarskapskurs utforskar vi Susan Wheelans modell för att bygga effektiva team och hur kommunikativt ledarskap kan anpassas till olika stadier i ett teams utveckling och effektivitet...

Ny som Chef

Som ny chef står du inför många utmaningar och frågor. Hur hanterar du att leda tidigare medarbetare? Vilka regelverk och lagar du behöver vara medveten om. På vilket sätt kan du effektivt motivera och delegera arbetsuppgifter för optimala resultat? Hur skapar du en miljö där gruppen presterar och arbetar ihop?...

Ledarskap för Projektledare

Som projektledare står du inför en rad utmaningar där ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter ofta är avgörande för att nå målen inom de uppsatta tidsramarna och med begränsade resurser...

Ledarskap för Distans- och Hybridteam

I en tid där distansarbete blivit en del av många människors vardag, ställs nya krav på ledarskapet. Hur kan du som ledare anpassa ditt arbetssätt för att effektivt leda på distans? Vilka verktyg och metoder behövs för att säkerställa tydlig och effektiv kommunikation? Vår utbildning i att leda på distans...

Leda i förändring

Alla organisationer är i ständig utveckling och förändring. Som ledare är det avgörande att kunna hantera och leda medarbetarna genom dessa förändringar. Vår utbildning i förändringsledning ger dig djupare insikter om de olika stadierna av förändring och omställningskurvan...

Ledarskap för Teamledare

Som projektledare står du inför en rad utmaningar där ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter ofta är avgörande för att nå målen inom de uppsatta tidsramarna och med begränsade resurser...

Coachande Ledarskap

En av de mest betydelsefulla rollerna som ledare är att främja tillväxt och hjälpa andra att uppnå sina mål. Coachande ledarskap fokuserar på att vägleda och uppmuntra andra att upptäcka möjligheter. Det innebär att anta ett coachande perspektiv i ditt dagliga ledarskap och att använda en effektiv frågemetodik...

Operativ säljledning

Många försäljningschefer har gått någon form av ledarträning tidigare. Men frågan är; har du gått ett riktigt säljchefsprogram tidigare? Om inte, så är det här garanterat något för just dig! Operativ säljledning är ett program där vi tydliggör och tränar på säljchefens nyckelarbetsuppgifter. Det är ett komplett säljchefsprogram som ger...

Insight Discovery

Upptäck din unika potential med Insights Discovery! Denna kurs är designad för att hjälpa individer och team att förstå sig själva och varandra bättre genom att identifiera sina personliga preferenser och arbetsstilar. Med en färgglad och lättförståelig modell baserad på Jungiansk psykologi, kan du upptäcka nya sätt att kommunicera och...

Leda verksamhet

Leda chefer och ledningsgrupper

Att inneha en högre chefsposition i en organisation medför utmaningar som skiljer sig från rollen som förstalinjens chef. Ett strategiskt fokus blir allt viktigare, och färdigheter som prioritering, framförhållning, beslutsfattande och återkoppling blir centrala. Tydlighet och struktur i analys och uppföljning är också avgörande...
Scroll to Top