Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation

Åtta steg mot förbättrade dialoger och relationer

 

Denna kurs fokuserar på effektiv kommunikation, en central aspekt av det vi ofta refererar till som social kompetens. En viktig del av detta är förmågan att förstå både sig själv och andra samt att kunna justera sitt kommunikationssätt.

Vi kommer att utforska och träna viktiga element som kroppsspråk, tydliga budskap, konsten att ställa frågor, aktivt lyssnande samt att ge och ta emot feedback.

Dessutom undersöker vi hur försvarsmekanismer kan hindra effektiv kommunikation och strategier för att övervinna dessa. Hur kan vi undvika missförstånd och effektivt påverka andra?

 

Under kursens gång kommer du att stärka din kommunikationsförmåga genom praktiska övningar och feedback, samtidigt som du ökar din självinsikt och med det får en djupare förståelse för dina styrkor och möjligheter till utveckling.

Ur innehållet:

 • Social kompetens och interaktion
 • Kommunikationsstilar och uttrycksformer
 • Icke-verbal kommunikation och kroppsspråk
 • Mönster i kommunikation och fokus i samtal
 • Anpassning av kommunikation efter situation
 • Att uttrycka sig klart och tydligt
 • Vikten av feedback och respons
 • Aktivt lyssnande
 • Dynamiken i samtal och konversationer
 • Hur vår sinnesstämning påverkar kommunikationen
 • Hantera kritik och olikheter
 • Målstyrda dialoger och samtal
 • Hantering av komplexa samtal och olika viljor
 • Praktisk samtalsträning och rollspel med personlig återkoppling
getty-images-zwC-WjNkKzs-unsplash_20_11zon

Anmälningsformulär Öppen Kurs Ledarskap

Ledarskapsutbildning

Scroll to Top