Säljutbildning

getty images ivRTVPQQRgc unsplash 3 11zon

Gå en säljutbildning hos Mindit

Den samlade kompetensen i ditt team är alltid högre än den individuella. Mindits Way of Selling är vår unika säljutvecklingsmetod som är mer målstyrd och mer fokuserad på förändring, jämfört med traditionella metoderoch utbildningar. Mindits Way of Selling handlar om att identifiera, enas kring, dokumentera och träna på teamets ”best practice” arbetssätt genom säljprocessen. Allt för att stärka bolagets strukturkapital och göra det enklare att leda, onboarda och lyckas i säljarbetet. Med Way of Selling höjer vi både den lägsta och den högsta nivån i säljteamet.

getty images gFt50lKUPhk unsplash 1 11zon

Företagsanpassade säljutbildningar

Vi designar säljutbildningar specifikt anpassade för ert företag, utformade efter era behov och affärsmål. Våra program kan sträcka sig över längre perioder eller bestå av kortare workshops, beroende på era mål, behov och resurser. Genom att anpassa utbildningen får ni garanterad träning inom relevanta områden, på rätt nivå och med övningar som är specifika för er verksamhet. Vi ser till att våra utbildningar riktar sig mot era specifika mål och hjälper er att uppnå dem. Läs mer om våra företagsanpassade säljutbildningar eller kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt upplägg!

Våra öppna säljutbildningar

Våra öppna säljutbildningar är perfekt för dig som vill stärka dig själv eller enstaka teammedlemmar inom säljledarskap eller försäljning. Med våra öppna kurser får du möjligheten att utvecklas med personer från andra företag i liknande roller.

oppen salj

Exempel på våra öppna utbildningar

Insight Discovery

Utforska din potential med Insights Discovery! Förstå dig själv och andra bättre med vår kurs baserad på Jungiansk psykologi. Lär dig att kommunicera och samarbeta effektivare.

Läs mer

Operativ säljledning

Kursen för dig som försäljningschef! Lär dig att bli en ledare som dina medarbetare litar på, respekterar och ser upp till. Ledarskap kräver både kunskap och praktisk förmåga. Inspirera och engagera ditt team att prestera optimalt och driva resultaten framåt.

Läs mer

Key Account Management

Vår utbildning för säljare och KAM hjälper dig att arbeta strategiskt och taktiskt med företagets viktigaste kunder. Utmana och utveckla kunderna, led den interna organisationen och säkerställ värdeskapande kundresor. Bli proaktiv och långsiktig.

Läs mer
pexels kampus production 8353815

Interim

Behöver ni en snabb och träffsäker interimlösning när det kommer till ledande roller inom försäljning, då har ni kommit rätt. Vi har konsulter med mångårig erfarenhet från försäljnings- och utbildarrollen.  

Läs mer

Säljutveckla dig och ditt team

På ett eller annat sätt arbetar de flesta av oss med försäljning. Vi utbildar inte enbart de traditionella rollerna såsom försäljningschefer, KAM och säljare utan även chefer, projektledare, montörer med flera, som behöver stärka sitt affärsmannaskap eller sin försäljning. Vi är vana att arbeta med B2B och B2C försäljning och vi vet att försäljningsarbetet skiljer sig mycket mellan branscher med långa eller kortare säljprocesser. Traditionellförsäljning, projektförsäljning, relationsförsäljning eller upphandlingar. Oavsett hur ni arbetar så har vi erfarenheten och kompetensen att anpassa utbildningen utifrån era specifika behov. Vi har alltid fokus på evidensbaserad träning som styr mot era uppsatta mål. Så frågan är snarare, för vem passar inte en säljutbildning?

Vissa tror att du föds till säljare men de flesta av oss vet att det inte riktigt är sant. Även om du har en naturlig social kompetens som lätt får folk att trivas i din närhet och en medfödd tävlingsinstinkt, så krävs det oftast hårt slit för att bli framgångsrik som säljare. Att bli framgångsrik i försäljning handlar om att bli lite bättre i planeringen, behovsanalysen, argumentationen, presentationen, förhandlingen och avslutet. Allt detta är något man kan och bör träna för att bli lite bättre varje dag. En riktigt bra säljutbildning kommer inte bara göra att du blir bättre, den kommer också göra att du och teamet ökar sin försäljning, den stärker teamkänslan, ökar strukturkapitalet och göra det enklare att leda och kommunicera i teamet. Med andra ord, en bra säljutbildning är inte en kostnad utan en lönsam investering i både individ, teamet och företaget i stort.

En öppen säljutbildning är idealisk för dig som vill förbättra dina säljfärdigheter inom ett specifikt område och utvecklas tillsammans med personer från andra företag i liknande roller. Utforska våra kursstarter och vilka kurser vi erbjuder bland våra Öppna kurser. På Mindit anpassar vi också säljutbildningar för företag, utformade efter era specifika behov och målsättningar. Om ni behöver ett skräddarsytt upplägg med utbildningsmoment som utgår från er nuvarande situation och framtida mål – då är en företagsanpassad säljutbildning det bästa valet.

Utbildarteamet

Våra utbildare

Vi är oerhört stolta och tacksamma över att få arbeta med och erbjuda dig de absolut främsta utbildarna inom området ledarskap. Vi är väldigt noggranna med vilka vi väljer att arbeta med eftersom vi vet att utbildaren i mångt och mycket är avgörande för upplevelsen och i slutändan det resultat ni får av insatsen. Samtliga av våra utbildare har lång egen erfarenhet av ledarskap och att utbilda. Det gör att du kommer att få en skicklig pedagog som verkligen förstår er verklighet.

 

Vi har haft ett bra samarbete med Mindit och de har känts mycket professionellt – De tog fram en skräddasydd lösning för oss, vilket vi uppskattar. Alltid bra utbildare och proffsigt bemötande. Vi har också använt tilläggstjänsten Insikt med digitala föreläsningar och det har varit bra – utmärkt som förberedande verktyg inför utbildningstillfällen!

Fredrik Tarenius, Sales Manager

Nevotex

Säljutbildningar som gör skillnad

Det du söker är inte en utbildning!

Det du vill ha är en kultur-, beteende- och eller kompetensförflyttning. Det finns många utbildningsföretag där ute men få som kan hjälpa er att driva förflyttningar mot era uppsatta affärsmål. Vi designar utvecklingsinsatser som skapar resultat helt anpassade utifrån er verksamhet, era utmaningar och mål. Vi arbetar med verklighetsnära träning där vi varvar teorier, träning, diskussion och reflektion.
Vi kopplar ihop strategi med kultur, struktur och kompetens. Allt för att styra mot affärsstrategin och era uppsatta mål.

Varför välja Mindit?

Vi på Mindit har lång erfarenhet av att utforma upplägg för en rad olika målgrupper såsom; ledningsgrupper, högre chefer, mellanchefer, första linjens chefer, talanger, icke-chefer samt nyckelpersoner så som specialister och projektledare. För att uppnå bästa effekt jobbar vi med Blended learningdär vi varvar fysisk träning med digitalt lärande. Allt för att få till maximal lärtransfer. Vi designar utvecklingsinsatser som skapar resultat helt anpassade utifrån er verksamhet, era utmaningar och mål. Vi arbetar med verklighetsnära träning där vi varvar teorier, träning, diskussion och reflektion. Vi kopplar ihop strategi med kultur, struktur och kompetens. Allt för att styra mot affärsstrategin och era uppsatta mål.

Tänk om alla dina säljare presterade som den bästa?

1

Den 17:e februari 2017 träffade vi Peter, försäljningschef på Swepaper, ett medelstort bolag inom förpackningsindustrin. VD hade höga förväntningar på Peter och hans säljteam och målet var att dubblera försäljningen inom fem år.

2

Några av Peters utmaningar var att han hade ett spretigt team rent erfarenhets- och kompetensmässigt. Teamet var inte tillräckligt proaktiva och det var riskfyllt att några få individer stod för en stor del av resultatet, särskilt som det tog lång tid att få nya säljare att bli lönsamma.

3

Tillsammans med Peter och hans team arbetade vi fram Swepapers säljprocess och Way of Selling. Det handlade om att enas kring, träna och dokumentera ett ”best practice” arbetssätt genom hela säljprocessen.

4

Tack vare samarbetet lyckades Swepaper höja proaktiviteten och säljkompetensen i säljteamet. Men kanske ännu viktigare, man hade förtydligat säljprocessen och hur man skulle arbeta, vilket gjorde att det blev lättare att leda, lättare att onboarda nya säljare. Det var dessutom fler som bidrog till resultatet, vilket gjorde att man inte var beroende av några få individer.
INSIKT logo turkos

Digitala föreläsningar - Utveckla dig själv och ditt ledarskap när det passar dig!

Utveckling och kompetenshöjning är en ständigt pågående resa. För att underlätta den kunskapsresan har vi samlat de främsta föreläsarna och experterna inom affärsmannaskap, ledarskap, kommunikation och mycket mer i vår app INSIKT.
Genom att ge ditt team tillgång till föreläsningarna både före, under och efter utbildningen får ni djupare insikter och starkare målfokus. 

getty-images-3SOEz0BTwpQ-unsplash_4_11zon

Öka din försäljning med säljutveckling och säljutbildningar som gör skillnad!

Vill du veta mer om våra säljutbildningar, eller har du några specifika önskemål? Kontakta oss så hjälper vi dig!  

Scroll to Top