Öka försäljningen med Mindit?

Öka försäljningen med Mindit?

Vi kan mycket väl vara rätt säljutvecklingspartner för dig om du känner igen dig i någon av nedan utmaningar:

Öka försäljningen med Mindit
  1. Du har ett spretigt team erfarenhets- och kompetensmässigt
  2. Det saknas ett gemensamt arbetssätt
  3. Teamet arbetar ostrukturerat och inte tillräckligt proaktivt
  4. 80/20 regeln; några personer står för en stor del av resultatet
  5. Ni har pressade marginaler och låg hitrate
  6. Du har en lång startsträcka när du anställer nya säljare och medarbetare
  7. Teamet har svårt att ställa om till ett digitalt affärsmannaskap
  8. Ni har en svag säljkultur och teamet brister i sin affärsförståelse

Klicka här om du vill lyfta dig själv inom säljledning eller försäljning »

Du vill inte ha en utbildning!

Det du vill ha för att öka försäljningen är en kultur, beteende och eller kompetensförflyttning. Det finns många utbildningsföretag där ute men få som kan hjälpa dig att driva förflyttningar mot era uppsatta mål. Vi designar utvecklingsinsatser som skapar resultat helt anpassade utifrån ditt team och era utmaningar och mål. Vi arbetar med verklighetsnära träning där vi varvar teorier, träning, diskussion och reflektion.

Utvecklingsmetod för att öka försäljningen

Den samlade kompetensen i ditt team är alltid högre en den individuella. Mindit Way of Selling är vår unika säljutvecklingsmetod som är mer målstyrd och mer fokuserad på förändring, jämfört med traditionella metoder/utbildningar. Way of Selling handlar om att identifiera, enas kring, dokumentera och träna på teamets ”best practice” arbetssätt genom säljprocessen. Det kan t.ex. handla om hur vi ska arbeta med kundbashantering, vilka frågor vi ställer i behovsanalysen eller hur vi konkret ska presentera och argumentera för vårt erbjudande.

En genomarbetad Way of Selling gör att ditt team höjer sin lägsta nivå och kommer ut som en enad front mot marknaden. För dig som försäljningschef innebär det en ökad sannolikhet att öka försäljningen och att teamet når de uppsatta målen. Samtidigt som det blir enklare och mer effektivt att coacha och onboarda nya säljare. För ditt företag innebär det att ni blir mindre personberoende och sårbara då fler i teamet bidrar på en hög nivå. Dessutom höjer ni bolagets human och strukturkapital med en dokumenterad säljprocess och ett dokumenterat arbetssätt.

80%

Av alla utbildningsinsatser är bortkastade pengar!

En av anledningarna till att vi startade Mindit en gång i tiden var just det här:
I genomsnitt är 80% av alla utbildningsinsatser bortkastade pengar, utifrån ett ROI-perspektiv. Här vill vi göra skillnad och se till ni får effekt för det ni satsar på att utveckla era säljare och säljchefer. Vi har alltid fokus på att öka försäljningen genom insatser som får era medarbetare att förändra och utveckla sitt beteende och sin säljkultur.

Tidigare en del av Mgruppen

Anledningen till att vi nämner Mgruppen är att de har funnits i över 90år och är ett av Sveriges äldsta utbildningsbolag med sitt ursprung ur handelshögskolan. Det är en stor fördel att vi har blivit fostrade i en organisation med beprövade metoder och arbetssätt som skapar resultat. Vilket innebär en trygghet för dig som kund. 

Vi grundades 1999 och blev ett fristående bolag 2016 med ett tydligt syfte om att inta rollen som experter på säljutveckling. Vi har drygt 60 kontrakterade och anställda föreläsare och utbildare. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm men utbildar och har kunder globalt och framförallt i hela Sverige och Norden. Om det finns något vi kan hjälpa er med, så föreslår vi gärna en utbildare som passar er och era mål och behov. 

convendum staende 01

Innan – Under – Efter

Fore under efter
För att lärandet ska få bästa effekt behöver vi sträcka ut insatserna till både före, under och efter en utbildning.

För att vi tillsammans ska lyckas öka försäljningen har vi ett väldigt tydligt innan, under och eftertänk. Där vi innan insatsen enas kring målbild och tillvägagångssätt. Under utbildningen varvar vi teori, med diskussion, reflektion och praktisk träning. Vi arbetar 100% verklighetsnära med konkreta och relevanta case, så att alla känner igen sig och kan bidra. Målbilden är oftast att vi ska ha enats om, tränat och dokumenterat ert ”best practice” arbetssätt, dvs. att vi skapat er Way of Selling efter insatsen.

Fördelen med en Way of Selling är att du höjer lägsta nivån och ditt team kommer ut som en enad front mot marknaden.  För dig som försäljningschef innebär det en ökad sannolikhet att teamet når de uppsatta målen, samtidigt som det blir enklare och mer effektivt att coacha och onboarda nya säljare. För ditt företag innebär det att ni blir mindre personberoende och sårbara då fler i teamet bidrar på en hög nivå. Sist men inte minst så höjer ni bolagets human och strukturkapital med en dokumenterad säljprocess och ett dokumenterat arbetssätt.  

Scroll to Top