Företagsanpassade utbildningar

Sälj- och Ledarutbildningar som gör skillnad!

getty images keFngIMND2M unsplash 2 11zon

Vad gör vi?

Vi designar gedigna sälj- och ledarskapsprogram som driver beteenden och gör skillnad. Vi skapar förståelse för affären och kopplar ihop strategi med kultur och struktur. Allt för att styra mot affärsstrategin och era uppsatta mål.

Vi har lång erfarenhet av att utforma upplägg för en rad olika målgrupper såsom: ledningsgrupper, högre chefer, mellanchefer, första linjens chefer, talanger, icke-chefer, säljare samt nyckelpersoner så som specialister och projektledare.

För att uppnå bästa effekt jobbar vi med Blended learning där vi varvar fysisk träning med digitalt lärande. Allt för att få till maximal lärtransfer.

Företagsanpassade säljutbildningar

Vi erbjuder företagsanpassade säljprogram som driver beteenden och gör skillnad genom att koppla strategi med kultur och struktur, med lång erfarenhet av att anpassa för olika målgrupper och använda Blended Learning för bästa effekt.

Läs mer och boka

Företagsanpassade ledarskapsutbildningar

Utveckla ditt ledarskap med skräddarsydda program som främjar beteendeförändringar och skapar märkbar effekt genom att koppla strategi med kultur och struktur, anpassade för alla ledarnivåer med Blended Learning för bästa resultat.

Läs mer och boka
oppen salj

Våra öppna sälj- och ledarskapsutbildningar

Om du vill stärka ditt ledarskap eller din försäljning så har vi utbildningarna för dig. Med våra öppna utbildningar får du möjligheten att utvecklas med personer från andra företag i liknande roll. Vi har öppna utbildningar inom: försäljning, självledarskap, ledarskap och i att leda verksamheten.

Interim

Behöver ni en snabb och träffsäker interimlösning när det kommer till ledande roller inom försäljning, så har ni kommit rätt. Vi har konsulter med mångårig erfarenhet från försäljnings- och utbildarrollen.

 

pexels kampus production 8353815

3 nycklar som särskiljer Mindit

Evidensbaserat

Det finns många i vår bransch som jobbar med hemmasnickrade modeller och verktyg. Men med vår långa erfarenhet och bakgrund arbetar vi med beprövande modeller och arbetssätt, bl.a. från försvarshögskolan.

Affärsfokus

Vi vet att de flesta inte söker en utbildning det man och vi vill få till är en förflyttning. Samtliga av våra insatser, stora som små, företagsanpassade eller öppna, är vårt fokus att insatsen ska ligga i linje med er strategi och era affärsmål. Insatsen ska driva mot och hjälpa er att nå era uppsatta mål.

Way of Working

Vi har en unik utvecklingsmetod som är mer målstyrd och mer fokuserad på förändring jämfört med traditionella metoder och arbetssätt. Way of Working handlar om att identifiera, enas kring, dokumentera och träna på teamets ”best practice” arbetssätt.

80% av alla utbildningsinsatser är bortkastade pengar

Det du söker är inte en utbildning!

Det du vill ha är en kultur-, beteende- och eller kompetensförflyttning.
Det finns många utbildningsföretag där ute men få som kan hjälpa er att driva förflyttningar mot era uppsatta affärsmål.
Vi designar utvecklingsinsatser som skapar resultat helt anpassade utifrån er verksamhet, era utmaningar och mål. Vi arbetar med verklighetsnära träning där vi varvar teorier, träning, diskussion och reflektion. Vi kopplar ihop strategi med kultur, struktur och kompetens.
Allt för att styra mot affärsstrategin och era uppsatta mål.

Exempel på program levererade
till andra kunder

Sälj

En chef måste du följa. En ledare vill du följa. Ledarskap är ett förhållningssätt, inte en position. Att vara en säljchef som medarbetarna har förtroende för, ser upp till och respekterar är inte helt lätt. Ledarskap är ett hantverk som kräver både kunskap och praktisk förmåga. Det gäller att styra, engagera och inspirera medarbetarna till att prestera optimalt. Säljledning handlar om företagets och säljledarens förmåga att leda teamet och driva resultatet framåt. Med oss får du och era säljledare metoderna för att bli än mer framgångsrika i att effektivt kunna leda säljteamet mot nya höjder.

Säljrollen har förändrats drastiskt under de senaste åren och tiden för att bygga långsiktiga relationer genom ”fikamöten” är i de flesta branscher över. Våra kunders ”stakeholders” stannar allt kortare tid på sin position och de är mer tidspressade än någonsin, vilket ställer nya och högre krav på oss i säljrollen. Vi behöver vara mästare på att snabbt skapa förtroende och addera kundvärde.

Att addera kundvärde kunde tidigare vara att presentera vår produkt eller tjänst, men idag krävs det mer då våra kunder ofta är pålästa om både våra och våra konkurrenters produkter. Produkt- och tjänstepresentatörens tid är över och den värdebaserade säljarens tid är nu. När kunderna är redo att betala för våra kundmöten vet vi att vi är på rätt väg, vi adderar värde på riktigt!

Som Key Account Manager arbetar du med företagets mest betydelsefulla kunder. Avgörande för din framgång är inte bara VAD du gör utan även HUR du gör det. KAM-uppdraget kräver andra kompetenser än det traditionella säljuppdraget. Du förväntas att i högre grad kunna analysera kunden och dess behov både strategiskt och taktiskt. Du behöver kunna utmana och utveckla kunden och samarbetet både på kort och lång sikt. Dagens kunder är mer pålästa och ställer högre krav, vilket innebär att du behöver genomföra professionella förberedelser för att säkerställa att ett verkligt värde adderas genom hela KAM-processen. I tillägg till att utveckla kunddialogen behöver du som KAM även ha förmågan att leda den interna organisationen, så att nyckelkundernas resa genom företaget är värdeskapande i varje kontakt. Vi stärker era KAM-säljares affärsmannaskap och strategiska förmåga att skapa professionella och långsiktiga partnerskap.

Förhandling handlar om att hitta en gemensam väg framåt genom att få till en lyckad lösning. Våra utbildningar tar avstamp i forskning och ger dig alla verktyg du behöver för att vässa din förhandlingsteknik och bli en bättre förhandlare, oavsett vad du har för roll.

Vi förhandlar dagligen, ofta utan att vara medvetna om det. Som skicklig förhandlare får du fördelar i mötet med både kunder och leverantörer men även internt i mötet med medarbetare, kollegor och chef. Med oss får ditt team modeller, verktyg och träningen som krävs för att kunna känna sig trygg och kompetent i förhandlingen.

Gå från att presentera en tråkig PowerPointpresentation till att presentera med kraft och övertygelse. Att hålla en presentation inför andra kan många gånger kännas både ovant och skrämmande. Så hur gör proffsen för att verka självsäkra och naturliga varje gång? Vi går igenom mekanismerna bakom nervositet och vikten av förberedelse. I utbildningar med oss stärker vi ditt teams förmåga att presentera och få fram kundnyttan på ett tydligt, förtroendeingivande och inspirerande sätt som adderar värde i kundupplevelsen och sticker ut ur mängden.

Ett gott självledarskap innebär att stå trygg i vem man är och vart man vill. Att kunna påverka sin riktning och uppnå målen på ett mer effektivt sätt, privat såväl som i karriären. Grunden till självledarskap är en god självinsikt och en inre trygghet i vad du vill, behöver och vad som är viktigt för dig. Mål, motivation och att vara tydlig i sin kommunikation samt att kunna ge och ta emot feedback är viktigt för att fortsätta utvecklas. Vi stärker era ledare, säljare och medarbetare i det grundläggande och kanske viktigaste ledarskapet, självledarskapet.  

Allt fler företag står inför en tuffare konkurrenssituation där produkter och erbjudanden blir allt mer lika. Affärer görs sällan mellan företag, de görs mellan människor och när skillnaden mellan erbjudandena minskar blir detta allt mer sant. Skillnaden som gör skillnad är de som representerar företaget. Alla behöver inte och ska inte vara säljare men alla kan vara säljande och bidra till den totala affären och kundupplevelsen. Vi stärker organisationer och medarbetare som vill stärka sin affärsförståelse, affärs- och säljkultur och sitt kundbemötande.

Det råder ingen tvekan om att kundtjänst kan och i vissa kontexter bör samverka med försäljningsavdelningen. För när du erbjuder riktigt bra service är det indirekt försäljning och vice versa. Framtidens kundservice håller både en hög servicegrad samtidigt som affärspotential både skapas och fångas hos era kunder. Vi stärker kundtjänstteamets kommunikativa förmåga genom en god samtalsmetodik. Något som öppnar upp för en ökad styrförmåga i dialogen där vi inte bara ger en hög servicegrad utan vi även vågar vända och bredda dialogen för att utforska nya affärsmöjligheter.

Säljcoachning är för dig som vill ta ditt säljledarskap och ditt team till nästa nivå oavsett om du är ny eller erfaren i din roll. Den individuella coachningen anpassas utifrån var du är och vad du står inför. Du får professionellt stöd oavsett om det handlar om frågor såsom t.ex. strategi, struktur, kompetens, attityd eller motivation. Din coach har egen erfarenhet från säljledar-, KAM-, sälj- och utbildarrollen, vilket gör att du får stöd och stöttning från en person som har gedigen erfarenhet och en pedagogisk förmåga att dela med sig av modeller, exempel och konkreta verklighetsförankrade tips. Vi har certifierade coacher och alla är utbildade och erfarna inom både försäljning och säljcoachning.

Insights Discovery personprofil hjälper människor att öka självinsikten och prestera så bra de kan. Verktyget fokuserar på att främja effektiv kommunikation, konfliktlösning och arbetsprestation. Insights Discovery är byggt för att hjälpa människor att förstå sig själva, förstå andra och få bästa möjliga relationer som påverkar dem på arbetsplatsen. Vi stärker chefer, ledare, säljare med hjälp av detta psykometriska verktyg, baserat på Carl Jungs teorier, som kan förändra din och teamets syn på sig själva och sitt arbetssätt.

Att det sker omfattande förändringar inom försäljnings- och marknadsföringsområdet har knappast undgått någon. En av de största förändringarna är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Nuförtiden verkar alla prata om sociala mediers inverkan på försäljningsresultat, men mindre vanligt är en bra beskrivning av hur det fungerar eller enkla steg för att få igång det. Vi hjälper ditt team att komma igång eller att ta sig till nästa steg, så att ni finns och syns där era kunder är.

Alla behöver inte och ska inte vara säljare men alla kan vara säljande och bidra till den totala affären och kundupplevelsen. Vi stärker organisationer och medarbetare som vill stärka sin affärsförståelse, affärs- och säljkultur och sitt kundbemötande. ‘Sälj för ickesäljare’ är en utbildning som riktar sig till team som inte har en uttalad säljroll men som har kundkontakter i egenskap av exempelvis konsult, specialist, projektledare eller tekniker. Den riktar sig även till chefer som vill stärka upp sin affärsmässiga förståelse för helheten.

Ledarskap

Ledningsgruppens effektivitet har stor påverkan på hela verksamhetens resultat och kultur. Många har en kompetent ledningsgrupp, men det är inte alltid man lyckas skapa tillit, hålla sig till strategiska frågor med organisationens bästa för ögonen utan att bevaka sina särintressen. I en välfungerande ledningsgrupp fokuserar man på strategiska frågor istället för att drunkna i det operativa. Man har aktiva deltagare där det gemensamma målet är tydligt och alla bidrar och samverkar maximalt med utgångspunkt i respektive talang och kompetens. Vi arbetar med konkreta verktyg och övningar för att ni ska rusta er att axla uppdraget och att arbeta effektivt. 

Ett gott självledarskap innebär att stå trygg i vem man är och vart man vill. Att kunna påverka sin riktning och uppnå målen på ett mer effektivt sätt, privat såväl som i karriären. Grunden till självledarskap är en god självinsikt och en inre trygghet i vad du vill, behöver och vad som är viktigt för dig. Mål, motivation och att vara tydlig i sin kommunikation samt att kunna ge och ta emot feedback är viktigt för att fortsätta utvecklas. Vi stärker era ledare och medarbetare i det grundläggande och kanske viktigaste ledarskapet; självledarskapet.  

Förmågan att kommunicera är människans allra viktigaste kompetens. Missförstånd som får växa fritt skapar frustration och oro. Det mesta handlar om att vi inte förstår varandra och inte anpassar vår kommunikation till andra. Tillit och en välfungerande kommunikation bidrar till att vi vågar dela med oss av idéer och synpunkter. God kommunikation ger bättre relationer och är en viktig del i företagets framgång. Vi hjälper både grupper och individer med att förbättra sin kommunikationsförmåga. 

Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser och orsakerna till det hela kan vara många. Det kan handla om utmaningar i kulturen, ledarskapet eller arbetsbelastningen. Det kan handla om brist på eller otydlighet kring förväntningar, ansvar, spelregler eller att man inte köpt in på dem.  

Oavsett orsak så är ett sammansvetsat och välutvecklat team givetvis det som ger bäst förutsättningar för hög produktivitet, framgång och nöjda kunder. Vi ger er smarta och effektiva sätt att jobba med konflikthantering och lösa konflikterna.  

Här ger vi era nya chefer de verktyg de behöver för att kunna axla den nya chefsrollen. De får ta del av forskning och teorier som de kan omsätta till sitt praktiska arbete som chef. De får träna och testa olika lösningar och få en ökad förståelse för vilka handlingsalternativ de har. Målet är att stärka chefernas förmåga att kunna hantera personer och situationer på ett tryggt sätt i linje med företagets affärsmål och värderingar.  

En utbildning när ni vill att era chefer ska lära sig coacha på riktigt. Det handlar om att ta ett ytterligare steg emot att bli en framgångsrik coach som genom det coachande förhållningssättet för riktiga samtal med sina medarbetare. Cheferna får teori, viktiga verktyg och tid till att träna. Det coachande förhållningssättet ökar medarbetarnöjdheten, stärker motivationen och självledarskapet i organisationen.  

Situationsanpassat ledarskap är världens mest genomförda ledarskapsutbildning. Att vara ledare är inte alltid lätt och det finns inte ett rätt sätt som fungerar i alla situationer. Teorin bakom det situationsanpassade ledarskapet bygger på att era ledare behöver vara flexibla i deras ledarskap, där de kan anpassa sig utifrån person och situation. Men för att kunna göra det behöver de kunna se medarbetarens behov, förmågor och viljor i den givna situationen och anpassa sitt sätt att leda, instruera och stödja individen. Den här utbildningen utvecklar ledarnas förmåga att kommunicera effektivt, läsa av situationer, se medarbetares behov och snabbt agera och anpassa sin ledarstil där efter.  

Utvecklande ledarskap (UL) är en forskningsbaserad ledarmodell. Utbildningen är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och bygger på många års svensk och internationell forskning. Utbildningen vänder sig till chefer och ledare som vill utveckla ett hållbart och modernt ledarskap. Programmet resulterar i en konkret handlingsplan för chefernas personliga ledarutveckling. De får en fördjupad analys och individuell spegling och feedback på sitt ledarskap. UL ger förnyad inspiration och konkreta verktyg som gör skillnad på riktigt. 

Allt fler företag och organisationer väljer att arbeta agilt. Omvärldens exponentiella förändringstakt och digitalisering ställer större krav på snabbhet, flexibilitet och innovation – egenskaper som agilt arbete skapar förutsättningar för att förbättra. Med oss får cheferna ett förhållnings- och tankesätt kring hur man organiserar sig, samverkar och leder mot gemensamt uppsatta mål och delmål med konkret feedback. Allt för att stärka den agila kulturen.  

Vi är mer utspridda än någonsin, vilket gör att det traditionella ledarskapet måste utvecklas. Att leda på distans ställer nya krav på både era chefer och medarbetare, när det kommer till tydlighet vad gäller uppdrag, arbetssätt, målstyrning, mandat, kommunikation, feedback och uppföljning. Med oss får era chefer redskap för att kunna motivera, engagera och skapa trygghet för sina medarbetare som arbetar på distans.  

Att göra som man alltid gjort i en värld i ständig förändring är inte speciellt framgångsrikt. Ledarnas förmåga att leda sig själva och sitt team i förändring kan många gånger vara avgörande för verksamhetens framgång och lönsamhet. Förändringsledning handlar både om att kunna leda sig själv och andra i förändring. Vi hjälper chefer som behöver utveckla sig själva och sitt ledarskap inför eller mitt i en större förändring. Men även chefer som agerar i förändringsintensiva organisationer och team som är eller har varit med om större organisationsförändringar. 

En professionell och effektiv projektledning har aldrig varit så viktig och central som den är i dagens snabbföränderliga landskap. Projektledning innebär att planera, organisera och leda ett projekt för att uppnå ett fördefinierat mål eller resultat. Alla typer av företag är beroende av projekt för att uppnå många av sina kortsiktiga och långsiktiga mål, eftersom projekt är hur saker och ting blir gjorda. Vi ser till att era ledare och medarbetare får grunderna i ledarskap, kommunikation och projektplanering. Projektledningsutbildningen ger inspiration och verktygen som behövs för att ni ska nå era affärsmål. 

Snabb förändringstakt och digital utveckling ställer nya krav på organisationer. Inte minst på den strategiska ledningen. Tiden är förbi då det gick att utveckla verksamheten ensam eller i separata avdelningar eller stuprör. För att leda och utveckla verksamhet behövs förståelse för hur delar hänger ihop och behöver samverka. Strategiskt ledarskap ger cheferna verktyg som hjälper dem att nå ut med visioner och mål när de leder genom andra chefer. De tränas i att känna igen, tydliggöra och analysera verksamhetsutmaningar och se sambanden mellan strategi, kultur och struktur för att kunna bidra mer till organisationsutvecklingen och konkurrenskraften.  

Det finns ett tydligt samband mellan kulturen, medarbetarnas prestationsförmåga och organisationens resultat och effektivitet. En sund och stark kultur som ger kraft åt företaget är en avgörande konkurrensfördel. I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare. Vi stöttar er i att ta fram och implementera värderingar i linje med er strategi och era mål.

Interimsuppdrag

Mindit erbjuder mer än utbildningsprogram. Vi hjälper er att nå era affärsmål

Vill du veta mer om våra företagsanpassade upplägg, eller har du några specifika önskemål? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Scroll to Top