Mindits integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Mindit – The House of Sales and Leadership AB

 

För Mindit – The House of Sales and Leadership AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.


Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig

 

För de behandlingar som sker inom Mindit – The House of Sales and Leadership AB:s verksamhet är Mindit – The House of Sales and Ledarship AB personuppgiftsansvarig. (556519-0310. DIABASVÄGEN 10, 132 35 Saltsjö-Boo). 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

 

Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter i syfte att hålla kontakt med dig som så önskar.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt våra eventualla samarbetssavtal med dig och för att uppfylla regler enligt lag. 

 

Personuppgiftsbiträden

 

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler.

De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad?

 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Therese Tankred som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.


Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken

Scroll to Top