Vanliga frågor om Mindit

Frågor & Svar

Inför fjärde mötet med Mindit – Q&A

Du har nu fått ett väl genomarbetat utbildningsförslag presenterat för dig.
Med största sannolikhet upplever du att det har varit en bra dialog fram tills nu, annars hade vi inte kommit så här långt tänker vi.
Med det sagt, kan det finnas funderingar som vi inte hunnit djuploda i.
Vi vet att vanliga frågor som dyker upp är:

80% av alla utbildningsinsatser är bortkastade pengar utifrån ett ROI perspektiv, så frågan är befogad.  

Är utvecklingsinsatsen en kostnad eller en investering? 

En klassiker är diskussionen mellan ekonomichefen och personalchefen. Ekonomichefen – tänk om vi nu väljer att satsa en massa pengar på personalen, och så slutar de? Personalchefen – men tänk om vi inte satsar på dem, och så stannar de? 

Det finns inga garantier för att utbildningsinsatsen betalar tillbaka sig, men det finns konkreta och beprövade metoder för att lyckas. Genom vår erfarenhet vet vi vad som behöver göras för att skapa effekt av en utbildning, men det är ett delat ansvar och vi kommer ta vårt. Kommer du som chef ta ditt? 

När du ska investera både tid och pengar, så behöver det bli bra. Är Mindit ”best in class”? Läs nedan eller klicka här för att se vad kunderna säger.

Mindit startades inte för att bli störst, utan snarare bäst på det vi gör. Vi valde därför att bli experter snarare än generalister. Mindit gör en sak och en sak riktigt bra – sälj- och ledarskapsutveckling. Det gör att vi har några av marknadens nöjdaste kunder med bl.a ett högt genomsnittsbetyg på den oberoende rekommendationssiten Reco.se. 

I slutändan är det utbildaren som kommer stå inför gruppen och det är i mångt och mycket dennes förmåga att nå fram till teamet, som avgör om insatsen blir lyckad.  

Marknadens främsta utbildare 

Vi är oerhört stolta och tacksamma över att få arbeta med och erbjuda dig de absolut främsta utbildarna inom området sälj- och ledarskapsutveckling. Vi är väldigt noggranna med vilka vi väljer att arbeta med, eftersom vi vet att utbildaren i mångt och mycket är avgörande för upplevelsen och i slutändan det resultat ni får av insatsen. 

Samtliga av våra utbildare har lång egen erfarenhet av att vara chefer men även på att utbilda. Det gör att du kommer att få en skicklig pedagog som verkligen förstår er verklighet. 

Vi får ofta höra att våra utbildare utmärker sig genom sitt stora engagemang och fokus på att skapa bestående resultat hos våra kunder. 

Det bästa sättet för att kunna känna sig tryggare med vårt val av utbildare, är att ni tar ett personligt webbmöte. Ett konsult-CV säger en del, men ett samtal brukar säga mer. Vi bokar gärna in ett sådant möte, säg bara till. 

Läs mer om alla våra utbildare

Det är inte helt ovanligt att du själv har köpt in på utbildningsupplägget, och att det nu kvarstår att få med den egna organisationen. 

Den interna införsäljningen 

Ibland måste vi få med interna stakeholders som sitter på mandat och pengar. Ibland handlar det om att få med sig viktiga personer och informella ledare bara för att det är klokt och smart. 

Här kommer några tips för den interna införsäljningen. 

Införsäljning till beslutsfattare 

När det handlar om införsäljning till viktiga beslutsfattare som sitter på budget, brukar de bästa argumenten handla om ROI, dvs. hur stor sannolikheten är att detta är en investering snarare än en kostnad. 

Fördelen med försäljning och säljutveckling är att vi relativt enkelt kan göra estimat kring vad insatsen ger tillbaka, kopplat till era nyckeltal såsom till exempel: antal samtal/möten/offerter, ”hitrate” och snittaffär. 

När det kommer till ledarskap kan vi istället titta vilka förflyttningar vi skapat med andra kunder. Be Mindit om referenser, alternativt kundcase som vi kan skicka eller presentera. 

Införsäljning till viktigare påverkare 

När det gäller införsäljningen till viktiga interna påverkare, så brukar vi rekommendera att ta med personen/personerna i förstudien. Det brukar vara framgångsrikt då man vill få fram deras kunskap och få med dem på resan. Detta är inget att underskatta, då viktiga informella ledare kan avgöra om insatsen blir en succé eller bara “bra”. 

Way of Working är dels en viktig del som särskiljer Mindit på marknaden, dels något som gör stor skillnad för dig som kund.  

Way of Working
Vi har en unik utvecklingsmetod som är mer målstyrd och mer fokuserad på förändring, jämfört med traditionella metoder och arbetssätt. Way of Working handlar om att identifiera, enas kring, dokumentera och träna på teamets ”best practice” arbetssätt. 

Vi ska inte underskatta utmaningen att få till en beteendeförändring som håller över tid. Det ligger alltid nära till hands att göra som man alltid har gjort, och då i bästa fall få det resultat man alltid har fått. För att få till en beteendeförändring som blir en kulturförändring, dvs. något som lever kvar och blir det nya självklara, så behöver vi tydliggöra och dokumentera. Way of Working handlar om att förtydliga ett ”best practice” arbetssätt.

Det du konkret kan förvänta dig är att vi tillsammans tydliggjort er säljprocess och att vi pedagogiskt dokumenterat hur man agerar i respektive del. Det kan till exempel handla om att förtydliga hur vi agerar i planeringsfasen, hur vi konkret hanterar de vanligaste invändningarna, hur vi konkret går på avslut och förhandlar. Det är ett dokument som i detalj beskriver de viktiga detaljerna som gör skillnad. Varför, jo mästerskapet och skillnaden som gör skillnad sitter i detaljerna. 

Att ha en professionell Way of Selling gör det enklare att leda, dela ”best practice” och snabbt få igång nya medarbetare. Vill du se ett konkret exempel på vad vi gjort för andra, är det bara att kontakta oss för demo. 

Vad händer när jag har tackat ja till utvecklingsinsatsen och vad förväntas av mig respektive av Mindit?  

Uppstartsprocessen 

Vid ett relativt komplext och framförallt viktigt inköp som detta, kan det vara tryggt att veta vad som konkret kommer hända och vad det kommer krävas av dig tidsmässigt. 

Vi har en väl beprövad och effektiv process som säkerställer att insatsen ger effekt. Fördelen är att den fungerar väl och att den inte kommer vara särskilt tidskrävande för dig. 

Så här ser uppstartsprocessen i fem steg ut:  

Steg 1 – Beslut 

När du har tagit beslut om att lyfta ditt team tillsammans med oss, kommer du få en orderbekräftelse att signera. Det kommer ta dig cirka tre minuter att läsa igenom och signera. 

Steg 2 – Uppstartsmöte 

När du signerat orderbekräftelsen, kommer vi boka in ett uppstartmöte, vilket är ett möte tillsammans med utbildaren. Syftet med mötet är att starta upp och planera projektet. Mötet kommer ta dig ca en timme och uppföljningsuppgifterna för dig hamnar på ca 30 minuter. 

Steg 3 – Förstudie 

Efter uppstartmötet genomför vi en förstudie, där vi fördjupar oss om er. Allt med syfte att kunna designa ett utbildningsupplägg som är relevant och gör skillnad. I uppstartmötet bestäms vilka som ska intervjuas och är du en av dem, så innebär det en tidsinvestering på ca en timme för dig. 

Steg 4 – Återrapport av förstudie 

Efter genomförd förstudie, rapporterar utbildaren vad denne har sett och hur det påverkar utbildningsinsatsen. Här förtydligar vi målsättningen och korrigerar vid behov innehållet för att nå de uppsatta målen. Mötet tar oftast 1 timme av din tid. 

Steg 5 – Start av utbildningsinsats 

Efter återrapporten av förstudien designar utbildaren utbildningsupplägget. Inför det första utbildningstillfället skickas inbjudan med eventuella föruppgifter. Vi kan föreslå en text för inbjudan samt förslag på föruppgifter som du får godkänna. Detta bör ta max 10 minuter av din tid. 

Låt oss skapa klarhet i de frågeställningar du eventuellt sitter med. Klicka på frågeställningarna ovan som du vill veta mer om.
Scroll to Top