Insights Discovery

transparent image 01
insights logo

Om Insights Discovery

Vad är Insights Discovery?

Insights Discovery-metoden använder en enkel och minnesvärd fyrfärgsmodell för att hjälpa människor att förstå sin unika stil, sina styrkor och det värde de tillför ett team. Modellen använder färgenergier för att väcka psykologin till liv och det är blandningen av EldRöd, SolGul, SkogsGrön och HavsBlå som avgör hur och varför människor beter sig som de gör.

Genom att bättre förstå dina egna och andras preferenser kan ni alla vidta enkla praktiska åtgärder för att förbättra relationerna i vardagen.

Genom en kombination av personliga profiler och engagerande workshops eller enskilda sessioner. Dessa kan genomföras personligen eller virtuellt av en erfaren och ackrediterad Insights Discovery-praktiker.

Rooted in the psychology of Carl Jung, this psychometric tool helps you harness the full potential of your workplace relationships.

 

Insights Discovery will change the way you see yourself and others. It’s a powerful aid to self-awareness that you can use at work and at home. Using the language of colour helps people to connect, learn to value different working styles and adapt behaviours to work better collectively.

 • Metodiken är lätt att förstå, praktisk att tillämpa och tar hänsyn till beteendemässiga preferenser
 • Det mycket visuella innehållet och de ledarledda sessionerna gör det både engagerande och minnesvärt
 • Lär dig mer om dig själv och få din egen djupgående personliga profil
 • Lär dig mer om dina kollegor och ditt team och förstå hur du kan skapa bättre sammanhållning och kommunikation med kollegor
 • Skapa bättre relationer med de människor du arbetar med, baserat på ömsesidig förståelse

Insights Discovery-profil + färgenergier

MKT D EB enGB Discover yourself email banner 1496x400 1

Om Insights Discovery profilen 

Som en del av Insights Discovery kommer du att fylla i en kort onlineutvärdering och få en detaljerad personlig profil baserad på dina svar.

Profilen ger information om din personliga stil, dina kommunikationspreferenser, blinda fläckar samt värdefulla tips om hur du kan samverka och kommunicera med teammedlemmar med olika preferenser och stilar.

Profilen bygger på psykologisk forskning och har många fördelar, från lättbegripligt språk till ökad självkännedom, vilket gör att du och ditt team kan arbeta bättre tillsammans.

Insights Discovery grundkapitel för personlig profil innehåller följande avsnitt:

 • Översikt
 • Viktiga styrkor och svagheter
 • Värde för teamet
 • Kommunikation
 • Möjliga blinda fläckar
 • Motsatt typ
 • Förslag till utveckling

Färgenergier

Insights Discovery använder en fyrfärgsmodell för att hjälpa deltagarna att förstå beteenden bättre. Modellen bygger på idéer från psykologen Carl Gustav Jung och hjälper individer att förstå sina egna preferenser, sin arbetsstil och det värde de tillför ett team.

Med hjälp av färgenergier som EldRöd, SolGul, SkogsGrön och HavsBlå utforskar deltagarna de olika aspekter av beteende som de ser hos sig själva och andra. Genom att identifiera dessa färgenergier kan människor anpassa hur de arbetar med andra mer effektivt.

small4socialmedia 12

Insights om team

(Främja teamets effektivitet)

Upptäck Teameffektivitet

Upplev den sanna kraften i teamarbete med denna tillämpningsbaserade session. Tillsammans utforskar ni er gruppdynamik, era kollektiva styrkor och fokuserar på att övervinna hinder för ett effektivt samarbete.

Med utgångspunkt i Insights Discovery-kunskaperna används teameffektivitetsmodellen för att utforska teameffektivitet och teamprestanda på ett holistiskt sätt, samtidigt som man erkänner bidraget från individuella preferenser och personligheter.

small4socialmedia 9

Insights i ledarskap

(Främja Self-Aware Leader + Managing Self for Performance)

Använd Insights Discovery-metoden för att förstå hur du kan tillämpa lärandet i en ledarskapsmiljö och skapa en motiverad teammiljö genom att använda olika arbetsstilar.

Med Insights Discovery som grund utforskar ledarna sin personliga ledarstil genom en serie workshops och/eller coachningssessioner. Genom att bygga vidare på färgspråket hittar ledarna sin balans genom att förstå sina styrkor och svagheter.

Self-Aware Leader samlar individer för att reflektera över, utvärdera och diskutera ledarstilar. Genom en serie flexibla moduler och en djupgående ledarskapsprofil utforskas varje ledarskapsdimension på en ögonöppnande resa med tonvikt på personlig bedömning och målsättning.

Managing Self for Performance är en inlärningsupplevelse som hjälper individer att få ut ytterligare värde från Insights Discovery Management-kapitlet i deras personliga profil. Programmet är utformat för deltagare på alla nivåer och hjälper dem att hantera sin egen stil, miljö och motivationsfaktorer för att optimera sina prestationer.

small4socialmedia 18

Om Insights (historia och syfte)

 • Insights syfte är att skapa en värld där människor verkligen förstår sig själva och andra och inspireras till att göra en positiv skillnad i allt de gör.
 • Insights grundades 1993 och är en familjeägd organisation med huvudkontor i Dundee, Skottland och Austin, Texas.
 • 1997 genomförde Insights sin första Insights Discovery-workshop någonsin och det färgspråk som de nu är kända för föddes då.
 • Insights lösningar är influerade av jungiansk psykologi och använder interaktiva psykometriska modeller med ökande djup, som används för att hjälpa organisationer att få ut det bästa av sina medarbetare.
 • Med en global räckvidd som sträcker sig till 51 länder och profiler tillgängliga på över 40 språk, har över 9 miljoner människor upplevt kraften i medvetenhet genom Insights Discovery.
Play Video
small4socialmedia (15)

Har du specifika önskemål eller frågor om Insights Discovery?

Fyll gärna i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

small4socialmedia (15)

Har du specifika önskemål eller frågor om Insights Discovery?

Fyll gärna i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

Scroll to Top