Våra kurser

Öppna utbildningar | Företagsanpassade utbildningar

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


2 dagar

Pris:


16 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Att inneha en högre chefsposition i en organisation medför utmaningar som skiljer sig från rollen som förstalinjens chef. Ett strategiskt fokus blir allt viktigare, och färdigheter som prioritering, framförhållning, beslutsfattande och återkoppling blir centrala. Tydlighet och struktur i analys och uppföljning är också avgörande.

getty images yTh6muROQxQ unsplash

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


2 dagar

Pris:


9 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

I en tid där distansarbete blivit en del av många människors vardag, ställs nya krav på ledarskapet. Hur kan du som ledare anpassa ditt arbetssätt för att effektivt leda på distans? Vilka verktyg och metoder behövs för att säkerställa tydlig och effektiv kommunikation? Vår utbildning i att leda på distans och hybrida team ger dig de verktyg du behöver.

m cooper MUnONQH4q7M unsplash 19 11zon

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


2 dagar

Pris:


16 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Alla organisationer är i ständig utveckling och förändring. Som ledare är det avgörande att kunna hantera och leda medarbetarna genom dessa förändringar. Vår utbildning i förändringsledning ger dig djupare insikter om de olika stadierna av förändring och omställningskurvan.

pexels vlada karpovich 7433824

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


2 dagar

Pris:


16 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Som projektledare står du inför en rad utmaningar där ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter ofta är avgörande för att nå målen inom de uppsatta tidsramarna och med begränsade resurser.

pexels rdne stock project 7888671

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


3 dagar

Pris:


19 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Som projektledare står du inför en rad utmaningar där ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter ofta är avgörande för att nå målen inom de uppsatta tidsramarna och med begränsade resurser.

getty images t oMnT8ZxHQ unsplash 26 11zon

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


2 dagar

Pris:


19 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Transformerande ledare är inte bara visionära och förebilder, de är också skickliga på att utveckla och utmana sina medarbetare samt att ta bort hinder för att underlätta för andra att agera. En kärnaspekt i detta ledarskap är förmågan att bygga tillit. Genom transformerande ledarskap skapas en miljö där medarbetare är motiverade, växer och bidrar till att uppnå gemensamma mål och resultat.

pexels vlada karpovich 8367790

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


2 dagar

Pris:


16 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

En av de mest betydelsefulla rollerna som ledare är att främja tillväxt och hjälpa andra att uppnå sina mål. Coachande ledarskap fokuserar på att vägleda och uppmuntra andra att upptäcka möjligheter. Det innebär att anta ett coachande perspektiv i ditt dagliga ledarskap och att använda en effektiv frågemetodik.

getty images H4zSn3kFiYI unsplash 18 11zon

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


2 dagar

Pris:


16 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

I denna ledarskapskurs utforskar vi Susan Wheelans modell för att bygga effektiva team och hur kommunikativt ledarskap kan anpassas till olika stadier i ett teams utveckling och effektivitet.

getty images k1h88b WXFs unsplash 17 11zon

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


3 dagar

Pris:


22 200 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Som ny chef står du inför många utmaningar och frågor. Hur hanterar du att leda tidigare medarbetare? Vilka regelverk och lagar du behöver vara medveten om. På vilket sätt kan du effektivt motivera och delegera arbetsuppgifter för optimala resultat? Hur skapar du en miljö där gruppen presterar och arbetar ihop? Dessa är några av de centrala delar vi utforskar i vår omfattande chefsutbildning.

getty images 5YAQ4 e8HCY unsplash 21 11zon

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


1 dag

Pris:


14 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Genom vår omfattande kurs i presentationsteknik kommer du att utveckla färdigheter för att effektivt leverera ditt budskap och känna dig trygg som presentatör.
Men vad är hemligheten bakom framgångsrika presentationer och hur uppnår vissa talare en sådan självsäkerhet? Vad kan du göra för att skapa bättre förutsättningar för att få din publik engagerad? Presentationsteknik innefattar allt från noggrann förberedelse och att hålla en röd tråd, till att använda effektiva strukturer och retorik. Det handlar också om att vara närvarande och skapa en koppling till publiken. Vår utbildning guidar dig tryggt genom dessa steg.

getty images DzfVrwupdCk unsplash 11zon 11zon

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


1 dag

Pris:


9 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

I vår praktiskt orienterade kurs i Personlig Effektivitet får du en omfattande förståelse av hur du kan förbättra din tidsanvändning genom effektivare planering, nya perspektiv och arbetsmetoder. Kursen ger en översikt av hur du kan använda tekniska verktyg för effektivitet, men vi kommer inte att praktiskt arbeta i något IT-stöd under dagen.

getty images CqQx1UCqg4 unsplash 23 11zon

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


2 dagar

Pris:


15 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Förmågan att kommunicera är människans allra viktigaste kompetens. Missförstånd som får växa fritt skapar frustration och oro. Det mesta handlar om att vi inte förstår varandra och inte anpassar vår kommunikation till andra. Tillit och en välfungerande kommunikation bidrar till att vi vågar dela med oss av idéer och synpunkter. God kommunikation ger bättre relationer och är en viktig del i företagets framgång. Vi hjälper både grupper och individer med att förbättra sin kommunikationsförmåga.

getty images zwC WjNkKzs unsplash 20 11zon

Stockholm

Fakta om kursen:

Längd:


2 dagar

Pris:


16 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Förmågan att leda sig själv är en färdighet som krävs för ett hälsosamt arbetsliv.
I dagens arbetsliv är självledarskap en viktig kompetens då vi arbetar mer på distans och behöver kunna hantera den ökande förändringstakten och de utmaningar som vi möter. Att leda sig själv är en avgörande färdighet i situationer där du behöver ta beslut, hantera ledarskap på distans, eller navigera genom perioder av för mycket stress och otydliga mål.

getty images leJrmp 9ISs unsplash 22 11zon

Globalt

Fakta om kursen:

Längd:


På förfrågan

Pris:


På förfrågan

Ort:


Globalt

Typ:


Företagsanpassad

Är er organisation i behov av ledarskap och expertis inom sälj och säljledarskap? Vi förstår att förändringar i säljteamet kan vara en utmaning, och det är där våra interimstjänster gör som störst nytta.

interim säljledarskap

Globalt

Fakta om kursen:

Längd:


Rek. 1 dag

Pris:


På förfrågan

Ort:


Globalt

Typ:


Företagsanpassad

Insight Discovery hjälper människor att öka självinsikten och prestera så bra de kan. Verktyget fokuserar på att främja effektiv kommunikation, konfliktlösning och arbetsprestation.

insights personprofil

Globalt

Fakta om kursen:

Längd:


Rek. 1 dag

Pris:


På förfrågan

Ort:


Globalt

Typ:


Företagsanpassad

Målsättningen med utbildningen Affärsdrivande kundservice är att stärka medarbetarnas kommunikativa förmåga genom en god samtalsmetodik. Något som öppnar upp för en ökad styrförmåga i dialogen där vi inte bara ger en hög servicegrad utan vi även vågar vända och bredda dialogen för att utforska nya affärsmöjligheter. Framtidens kundservice håller både en hög servicegrad samtidigt som affärspotential både skapas och fångas hos era kunder.

affärsdriven kundservice

Globalt

Digitala möten - Steg 2

Längd:


Rek. 1 dag

Pris:


Begär prisuppgift

Ort:


Globalt

Typ:


Företagsanpassad

Håller du kunddialogen varm med flera korta avstämningar? Flyttar du telefonmöten in i teams? Nu har vi möjlighet att bredda kontaktytorna hos kund och nyttja våra inhouseexperter i högre grad.

Digital meeting 01 2560px

Globalt

Fakta om kursen:

Längd:


Rek. 3 dagar

Pris:


Begär prisuppgift

Ort:


Globalt

Typ:


Företagsanpassad

Med oss får du verktygen, metoderna och träningen som du behöver för att utveckla både dig själv, dina kunder och din organisation i ett effektivt KAM-arbete. Vi arbetar igenom så väl de taktiska som de strategiska delarna av KAM-rollen samt djupdyker i nyckelkompetenserna för Key Account Management. Detta ger dig en effektiv KAM-process, som efter utbildningen ger dig ett konkret stöd i din utvecklingsresa.

Key Account Manager Mindit The House of Sales 2560

Globalt

Fakta om kursen:

Längd:


Rek. 2+2 dagar

Pris:


Begär prisuppgift

Ort:


Globalt

Typ:


Företagsanpassad

Många försäljningschefer har gått någon form av ledarträning tidigare. Men frågan är; har du gått ett riktigt säljchefsprogram tidigare? Om inte, så är det här garanterat något för just dig! Operativ säljledning är ett program där vi tydliggör och tränar på säljchefens nyckelarbetsuppgifter. Det är ett komplett säljchefsprogram som ger dig alla verktyg och modeller som du kan tänkas behöva.

operativ säljledning

Globalt

Fakta om kursen:

Längd:


Rek. 2 dagar

Pris:


Begär prisuppgift

Ort:


Globalt

Typ:


Företagsanpassad

Sluta sälj produkter, sälj kundvärde. Sluta prata om vad du gör, prata om vad det faktiskt ger, dina kunder. Välkommen till utbildningen Värdebaserad försäljning! Med oss får du, verktyg, metoder och träning. Allt för att du ska bli ännu mer framgångsrik och effektiv, i ditt säljarbete. Vi kommer att arbeta med allt ifrån planeringsfasen, mötesbokningen, kundmötet och uppföljningen.

Säljare som jobbar med värdebaserad försäljning
Rulla till toppen