Fakta om kursen:

Längd:


2+2 dagar +1 coachingtillfälle

Pris:


34 200 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Bakgrund

Kurs för dig som försäljningschef: En chef måste du följa. En ledare vill du följa. Ledarskap är ett förhållningssätt, inte en position. Att vara en säljchef som medarbetarna har förtroende för, ser upp till och respekterar är inte helt lätt. Ledarskap är ett hantverk som kräver både kunskap och praktisk förmåga. Det gäller att styra, engagera och inspirera medarbetarna till att prestera optimalt. Säljledning handlar om företagets och säljledarens förmåga att leda teamet och driva resultatet framåt.

Om Operativ Säljledning

 

Säljledarskapet skiljer sig i mångt och mycket från det generella ledarskapet. Målstyrning, siffror och statistik, och att skapa en vinnande kultur och attityd kan ses som självklarheter men sanningen är att det inte är så enkelt som man kan tro. Som försäljningschef vet du att vägen till framgång kan vara krokig och du kan stöta på problem som att:  

 

 • Optimera teamets riktning genom att prioritera rätt kunder och aktiviteter i en tid med oändliga distraktioner 
 • Anpassa ditt ledarskap till olika individers behov och hantera det många olika situationer som kan uppstå i en kunddialog 
 • Jobba med löpande, utvecklande och resultatfokuserad coaching och feedback 

 

För att övervinna dessa hinder och ta ditt ledarskap till en ny nivå är vår kurs Operativ Säljledning den perfekta lösningen. I denna utbildning erbjuder vi dig konkreta verktyg och strategier som är utformade för att hjälpa dig anpassa ditt säljledarskap i dagens arbetsmiljö. 

Att leda utifrån säljprocessen: vad är kärnan i respektive fas? 

 

Målstyrning & Kundbashantering: Lär dig att prioritera rätt kunder och rätt aktiviteter för att öka motivationen och resultaten i ditt team 

Situationsanpassat Ledarskap & Coaching: Förstå hur du kan anpassa ditt ledarskap efter individer och de skiftande utmaningar som dagens arbetsmiljö medför. Frågemetodik och lyssnarteknik. 

Sambesök & Feedback: Få insikter om hur du kan vara närvarande i ditt teams arbete och skapa möjligheter för coaching och feedback. 

Säljchefens olika samtal: Teammöten, målsamtal, tillsägelse, delge beslut, konflikthantering. 

Individuell coaching & handlingsplan: en chans att djupa lärandet eller sparras än mer i en central fråga för dig. 

 

Referens från en Tidigare Deltagare: 

“Jag kan verkligen rekommendera utbildningen ‘Operativ Säljledning’, som gav mig både insikter och praktiska verktyg för att utveckla mitt ledarskap. Den individuella coachingen hjälpte mig att hantera mina utmaningar och omvandla ny kunskap till praktik.” – Nicklas Hällström, Försäljningschef SF Media 

För vem?

Oavsett om du är en erfaren eller ny försäljningschef som strävar efter att bli en ledare som ditt team vill följa så är vår kurs i Operativ Säljledning nått för dig. De flesta som går denna utbildning är Försäljningschefer, Försäljningsdirektörer, VD, Affärsområdeschefer, Regionchefer och Teamleaders inom både B2B och B2C. Ledarskap är mer än en titel; det är en förmåga att inspirera och styra ditt säljteam mot framgång. Vår kurs ger dig de verktyg och strategier du behöver för att bli den ledaren som skapar resultat och framdrift. 

Se alla våra öppna och företagsanpassade kurser här »

 

Kommande starter

Maj 2024

Totalt 4 dagar

Modul 1: 21 - 22 Maj

Modul 2: 12 - 13 Jun

Utbildare: Maritha Holmberg

September 2024

Totalt 4 dagar

Modul 1: 17 - 18 Sep

Modul 2: 15 - 16 Okt

Utbildare: Maritha Holmberg

Kurs Försäljningschef: Kurs för dig som försäljningschefUr innehållet

 • Säljchefen – roll, ansvar och förväntningar
 • Säljchefens 4 nyckelarbetsuppgifter
 • Att leda utifrån säljprocessen
 • Anpassat ledarskap utefter person och situation
 • Målstyrning och målsamtal
 • Utvecklande sambesök med konstruktiv feedback
 • Effektiva teammöten – struktur för att driva mot resultat
 • Chefens samtal – de olika samtalstyperna
 • Personkemi – konsten att få med sig individ och grupp
 • Frågemetodik och konsten att lyssna
 • Det coachande ledarskapet – samtal för förståelse och motivation
 • Konstruktiv feedback – att ta och ge feedback för förstärkning och korrigering
 • Delge beslut – konsten att tydliggöra och stå bakom fattade beslut
 • Tillsägelse – förmågan att framföra kritik på ett konstruktivt sätt
 • Konflikthantering – att förebygga och hantera konflikter
 • Individuell coaching
 • Handlingsplan

Vad särskiljer vår kurs för dig som försäljningschef från andra på marknaden?

Operativ Säljledning är skapad av säljledare för säljledare. På samma sätt som säljledarrollen kräver ett tydligt målfokus så är utbildningen skapad för att du på ett målinriktat och enkelt sätt ska kunna ta med dig ledarmodeller och principer rakt in i din vardag. Skulle du behöva extra stöd i att brygga in den nya kunskapen i din kontext så nyttjar du din individuella coaching med kursledaren för att göra de anpassningar som krävs. Detta för att du ska landa i den grundad förståelse för det genomarbetade materialet. Våra utbildare har lång erfarenhet av operativt säljledarskap. Genom en kombination av egen erfarenhet, stor affärsförståelse och djup kunskap guidar de dig genom säljledarskapets olika utmaningar och viktiga beståndsdelar på ett pedagogiskt sätt.  

Jag vill veta mer

Rulla till toppen