Fakta om kursen:

Längd:


2+2 dagar +1 coachingtillfälle

Pris:


34 200 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Bakgrund

Kurs för dig som försäljningschef: En chef måste du följa. En ledare vill du följa. Ledarskap är ett förhållningssätt, inte en position. Att vara en säljchef som medarbetarna har förtroende för, ser upp till och respekterar är inte helt lätt. Ledarskap är ett hantverk som kräver både kunskap och praktisk förmåga. Det gäller att styra, engagera och inspirera medarbetarna till att prestera optimalt. Säljledning handlar om företagets och säljledarens förmåga att leda teamet och driva resultatet framåt.

Om Operativ Säljledning

Med vår kurs för dig som försäljningschef får du verktygen och metoderna för att än mer framgångsrikt och effektivt kunna leda ditt säljteam mot nya höjder.
Det kommer alltid finnas mer att göra än vad det finns tid, vilket innebär att säljchefens förmåga att prioritera och välja bort mindre viktiga tidstjuvar är avgörande för dennes och teamets effektivitet och resultat. Operativ Säljledning är ett program som hjälper dig att tydliggöra rollen, ansvar och säljchefens nyckelarbetsuppgifter, dvs. målstyrning, anpassat ledarskap, effektiva team möten och utvecklande sambesök.

Målet kursen är att utveckla dig som säljledare, för att du i din tur ska lyckas göra säljarna bättre, vilket är den absolut viktigaste nyckeln för ett framgångsrikt resultat. Den individuella coachingen hjälper dig med dina specifika utmaningar och vad du behöver för göra för att omsätta den nya kunskapen i praktiken.

”Jag kan verkligen rekommendera utbildning ”Operativ säljledning” som givit mig både tips och konkreta verktyg för att utveckla mig själv och mina arbetsmetoder. Jag fick tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation, vilket gav mig värdefulla insikter om mina styrkor och vad jag behöver utveckla för att bli en så komplett ledare som möjligt.”  – Nicklas Hällström, Försäljningschef SF Media

De tre viktigaste delarna ur innehållet

1. Målstyrning & kundbashantering

Inom försäljning är det viktigt att vara proaktiv och ta initiativ, men något som är minst lika viktigt är kvalitén på det vi gör, vad vi gör och vilka kunder vi prioriterar att bearbeta. Dvs. valet av kundfokus och säljchefens förmåga att målstyra genom att hjälpa sina säljare att prioritera rätt. Under utbildningen hjälper vi dig som säljchef att skapa tydlighet kring fokus och prioriteringar, vilket kommer öka ditt teams aktivitetsnivå, motivation och i slutändan resultat.

2. Situationsanpassat ledarskap & coachning

En av säljchefens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ett motiverat team som ständigt utvecklas. Det är en konst att hantera människor och chefens samtal är avgörande för din och gruppens framgång. Det har aldrig varit så många generationer på en och samma arbetsplats, vilket gör att det är ännu viktigare än någonsin, att ha förståelsen för att anpassa sitt ledarskap utefter individen. Dessutom så lever vi i en värld med stora förändringar där det anpassade ledarskapet behöver ta hänsyn till den situation ni befinner er i. Läs mer om situationsanpassat ledarskap här.

3. Sambesök & teammöten

En bra tränare lämnar inte sina spelare när det är match, tränaren står bredvid och observerar, peppar, coachar och ger feedback på det som händer. Ett operativt säljledarskap handlar om att vara nära affären. Säljteammöten och sambesök är operativa forum där du som säljchef har möjlighet att se hur dina säljare presterar, vilket är avgörande för hur du på bästa sätt ska styra, coacha och lyfta ditt team och dina säljare.

Målgrupp

Vår kurs Operativ säljledning vänder sig till dig som leder eller ska börja leda ett säljteam inom B2B och B2C försäljning. De flesta som går kursen är försäljningschefer, försäljningsdirektörer, VD, affärsområdeschefer, regionchefer eller teamledare.

Se alla våra öppna och företagsanpassade kurser här »

 

Kommande starter

September 2023

Totalt 4 dagar

Modul 1: 5 - 6 Sep

Modul 2: 26 - 27 Sep

Utbildare: Maritha Holmberg

Kurs Försäljningschef: Kurs för dig som försäljningschefUr innehållet

 • Säljchefen – roll, ansvar och förväntningar
 • Säljchefens 4 nyckelarbetsuppgifter
 • Att leda utifrån säljprocessen
 • Anpassat ledarskap utefter person och situation
 • Målstyrning och målsamtal
 • Utvecklande sambesök med konstruktiv feedback
 • Effektiva teammöten – struktur för att driva mot resultat
 • Chefens samtal – de olika samtalstyperna
 • Personkemi – konsten att få med sig individ och grupp
 • Frågemetodik och konsten att lyssna
 • Det coachande ledarskapet – samtal för förståelse och motivation
 • Konstruktiv feedback – att ta och ge feedback för förstärkning och korrigering
 • Delge beslut – konsten att tydliggöra och stå bakom fattade beslut
 • Tillsägelse – förmågan att framföra kritik på ett konstruktivt sätt
 • Konflikthantering – att förebygga och hantera konflikter
 • Individuell coaching
 • Handlingsplan

Vad särskiljer vår kurs för dig som försäljningschef från andra på marknaden?

Våra utbildare har lång erfarenhet från värdebaserad försäljning och operativt säljledarskap. Med en kombination av egen erfarenhet, stor förståelse och djup kunskap guidar de dig genom säljledarskapets olika utmaningar och viktiga beståndsdelar. Den individuella coachningen fokuserar på att du direkt får egna verktyg som hjälper dig att implementera dina nya kunskaper när du är tillbaka på arbetet.

Jag vill veta mer

Rulla till toppen