Fakta om kursen:

Längd:


2+1 dagar +1 coachingtillfälle

Pris:


24 900 kr

Ort:


Stockholm

Typ:


Öppen kurs

Mindits Key Account Manager utbildning är en av våra öppna utbildningar för säljare, säljchefer och KAM. Vi erbjuder alla våra öppna utbildningar även i företagsanpassade format för företag och grupper.

Bakgrund

Som Key Account Manager arbetar du med företagets mest betydelsefulla kunder. Avgörande för din framgång är inte bara VAD du gör utan även HUR du gör det. KAM-uppdraget kräver andra kompetenser än det traditionella säljuppdraget. Du förväntas att i högre grad kunna analysera kunden och dess behov både strategiskt och taktiskt. Du behöver kunna utmana och utveckla kunden och samarbetet både på kort och lång sikt.

Dagens kunder är mer pålästa och ställer högre krav, vilket innebär att du behöver genomföra professionella förberedelser för att säkerställa att ett verkligt värde adderas genom hela KAM-processen. I tillägg till att utveckla kunddialogen behöver du som KAM även ha förmågan att leda den interna organisationen, så att nyckelkundernas resa genom företaget är värdeskapande i varje kontakt. Sammantaget behöver ditt affärsmannaskap vara på en nivå som kunden upplever som proaktiv, professionell och långsiktig.

Om utbildningenKey Account Manager utbildning

Med vår Key Account Manager utbildning får du verktygen, metoderna och träningen som du behöver för att utveckla både dig själv, dina kunder och din organisation i ett effektivt KAM-arbete. Vi arbetar igenom så väl de taktiska som de strategiska delarna av KAM-rollen samt djupdyker i nyckelkompetenserna för Key Account Management. Detta ger dig en effektiv KAM-process, som efter utbildningen ger dig ett konkret stöd i din utvecklingsresa som KAM. Målet med utbildningen är att det ska vara mycket tydligt VAD du behöver göra och HUR du kan agera på ett framgångsrikt sätt, både i kunddialogen samt i strukturen för företagets viktigaste kunder, utifrån din verklighet.

3 viktiga delar i vår Key Account Manager utbildning

Strategisk och taktisk analys

För att lyckas som KAM behöver du har rätt redskap för att kunna analysera din kund både på strategisk och på taktisk nivå. Med rätt redskap kommer du kunna säkerställa att du utvecklar kunden och når dina mål, vilket i slutändan är synonymt med att din kund når sina mål.

Utveckla KAM team

KAM försäljning är teamförsäljning. Du behöver din organisation som stöd och ni behöver kunna möta kunden på flera olika nivåer. Under utbildningen får du verktyg för att kartlägga kunden och bredda nätverket samtidigt som du får verktyg för att kunna leda ditt interna KAM-team på ett framgångsrikt sätt. Detta kommer göra att du får en tydlig plattform att arbeta utifrån.

Utveckla kunden och bredda affären

Som Key Account Manager ansvarar du för att utveckla och bredda affären hos kunden. Under utbildningen går vi igenom komplex försäljningsstrategi och förhandling vilket kommer göra dig rustad för att framgångsrikt utveckla dina kunder.

Målgrupp:

Vår Key Account Manager utbildning vänder sig till Key Account Managers, chefer, erfarna säljare och andra som arbetar med, eller kommer att arbeta med företagets strategiskt viktiga kunder, era nyckelkunder. Här får du inspiration och motivation att fortsätta utveckla ditt arbete som KAM och hitta strategier för att öka försäljningen i hela ditt team.

Här får du ett kvalitativt utbyte och input från andra key account managers med liknande erfarenheter och utmaningar som du själv. Kanske hittar du inspiration från helt andra branscher, som kan ge upphov till nya initiativ i er egen verksamhet?

Kommande starter

Januari + Februari 2024

Totalt 3 dagar

Modul 1: 23 - 24 Jan

Modul 2: 20 Feb

Utbildare: Maritha Holmberg

Ur innehållet:

 • Framtidens affärer
 • Strategisk analys
 • Taktisk affärsanalys
 • Intressent analys
 • Kundens köp och beslutsprocess
 • Att utveckla ett KAM-team
 • Att delegera och driva projekt
 • Mål och målnedbrytning
 • Prioritering och tidshantering
 • Att utveckla och bredda affären
 • Komplex försäljning
 • Individuell coachning

Vad särskiljer vår Key Account Manager utbildning från andra utbildningar på marknaden?

I vår KAM utbildning använder vi utbildare med lång egen erfarenhet av att arbeta i rollen som KAM, vilket gör att de kan bidra med djup kunskap och egna erfarenheter tankar och idéer. Den individuella coachingen hjälper dig att omsätta den nya kunskapen i praktiken.

Läs mer om vad en KAM gör på Wikipedia.

Jag vill veta mer

Rulla till toppen