Ledarskap för Teamledare

Ledarskap för Teamledare

Ledarskap för Teamledare

Ledarskap för Teamledare

Leda utan att vara chef

Att vara teamledare innebär att balansera rollen som ledare med att vara aktiv i det vardagliga operativa arbetet. Detta kräver skicklighet i att vägleda andra och säkerställa ett effektivt samspel inom gruppen. I vår utbildning för teamledare och arbetsledare får du tillgång till konkreta verktyg och metoder för att hantera denna unika ledarroll.

 

Vad utbildningen för teamledare erbjuder

Denna utbildning fokuserar på praktisk träning i kommunikation och motivation. Genom diskussioner, erfarenhetsutbyte och personlig reflektion får du djupare insikter och förståelse för rollen som teamledare. Du kommer också att utveckla färdigheter i coaching, beslutsfattande, konflikthantering och att motivera ditt team.

Ur innehållet:

 

Dag 1 – Att leda och känna sig själv 

 • Din roll som teamledare
 • Att leda sig själv
 • Bygga självförtroende och självkänsla
 • Hantera balans och stress
 • Kommunikation och tydlighet
 • Nycklar till framgångsrikt ledarskap

Dag 2 – Att leda andra och teamet 

 • Utveckling av teamet
 • Hantera olikheter inom teamet
 • Förstå motivationsfaktorer och beteenden
 • Fastställa tydliga spelregler
 • OBM (Organizational Behavior Management) – Konsekvensstyrning
 • Coaching som ledarskapsmetod

Dag 3 – Att leda i vardagen mot målen 

 • Dagligt ledarskap mot mål
 • Stödja och vägleda andra
 • Effektiv planering och prioritering
 • Delegering och uppföljning
 • Tydlighet genom feedback
 • Hantera dagliga utmaningar och dilemman – praktiska caseövningar
 • Skapa en personlig handlingsplan

 

getty-images-t_oMnT8ZxHQ-unsplash_26_11zon

Anmälningsformulär Öppen Kurs Ledarskap

Ledarskapsutbildning

Scroll to Top